STD024 การออกแบบแก้ไขฐานราก และ การออกแบบระบบกำแพงกันดินระบบค้ำยันงานขุด Sheet Pile รุ่นพิเศษ อ่าน 1,810

จบการอบรม

หัวข้อ: การออกแบบแก้ไขฐานราก และ การออกแบบระบบกำแพงกันดินระบบค้ำยันงานขุด Sheet Pile รุ่นพิเศษ จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: STD024
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ และ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
ค่าอบรม: 2,200 บาท
เปิดรับสมัคร: 20 กุมภาพันธ์ 2555 - 19 พฤษภาคม 2555
วันที่อบรม/สัมมนา: 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 08:30 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
19 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:30 น.
จำนวนวันที่อบรม: (9 ชม.) 1
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555
สถานที่อบรม: ห้อง R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 100 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 60 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 40 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


การอบรมที่จัดร่วมกันระหว่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ

TumCivil.com Training Center
 

ยืนยันว่าเอกสารการออกแบบ Sheet Pile / Bracing + Kingpost ครบ เอาไปออกแบบได้เลย


 

View :  


ราคาค่าอบรมสัมมนา (ต้องเป็นสมาชิก TumCivil เท่านั้น)
 

   1. ภาคธุรกิจ เอกชน บริษัท ราคา 3,000 บ. (รวม Vat 7%  บริษัท)

   2. ภาคราชการ / รัฐวิสาหกิจ ราคา 2,800 บ. (รวม Vat 7%  ราชการ)

   3. สมาชิกทั่วไปราคา 2,200 บ.

   4. ศิษย์เก่า ม.มหิดล (ผศ.ปิยะ) ราคา 1,900 บ.

   5. ศิษย์เก่า ม.อุเทนถวาย / ธัญบุรี ฯลฯ (ผศ.สมศักดิ์) ราคา 1,900 บ.

   6. นักศึกษาที่กำลังเรียน ป.ตรี และอายุไม่เกิน 29 ปี ราคา 1,000 บ.

   * ศิษย์เก่าและนักศึกษาต้องแสดงหลักฐานด้วยนะครับ
 

 


หนังสือเอกสารคู่มือที่ใช้อบรมรายการนี้ พิมพ์อย่างดี พร้อมลายเซนต์


 

 


+++++ พิเศษ......ครั้งนี้แถมฟรี 2 รายการ +++++

หนังสือคู่มือวิศวกรรมฐานราก ผศ.ปิยะ พิมพ์อย่างดี เนื้อหาครบถ้วน

ไม่มีวางขาย....แต่แถมให้ฟรีสำหรับผู้อบรมรายการนี้

แผ่น DVD รวบรวมผลงานของทั้ง 2 ท่าน (+1 อ.ยุทธนา ทับทิมทอง)

ประกอบด้วย...

เอกสาร + VDO การสอน เทคนิคต่างๆของ อ.สมศักดิ์

เอกสารของ อ.ปิยะ รัตนสุวรรณ

VDO + เอกสารเทคนิคการก่อสร้าง ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง


 


 

สิทธิพิเศษที่เรามอบให้ท่าน :

 

1. พิเศษ! สมาชิก Engfanatic 2,500 บ.

 

2. พิเศษ สำหรับผู้อบรมรายการนี้ ... โปรแกรมทุกชนิดที่ออกแบบฐานรากทุกชนิด

 

3. ได้แต้มสะสม 2,500 แต้มทันที

 

4. รับรองคุณภาพว่าใช้งานเป็น จากวิศวกรมืออาชีพใช้งานจริง

 

5. บริการอาหารบุฟเฟต์

 

6. มีเอกสารแจกประมาณ 400  - 600 หน้าพร้อมรูปเล่มสวยงาม

 

7. มี VDO วันอบรมแจกให้ (ส่งตามไปหลังจากอบรม) และอื่นๆอีกมาก

 

  (เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที พร้อมสิทธิประโยชน์มากกมาย)

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้วิศวกร นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจถึงการออกแบบงานฐานรากอาคารได้อย่างถูกต้อง และกล้าที่จะเลือกใช้อย่างถูกวิธี โดยเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหางานฐานรากอาคาร เน้นทฤษฎีและการนำไปใช้โดยสามารถลงมือทำงานภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึงการสอนครั้งนี้เน้นการสอนตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ ACI.  โดยการเรียนรู้จากวิศวกรมืออาชีพ และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอน โดยการจัดการอบรมครั้งนี้ทางทึมงาน

สำหรับในการอบรมครั้งนี้จะเน้นหลักความเข้าใจในการออกแบบ และมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดความเข้าใจและเกิดทักษะในการออกแบบ และมีความมั่นใจในการออกแบบมากขึ้น โดยเน้นเฉพาะโครงสร้างเหล็ก และ มีตัวอย่างการออกแบบจริงด้วย

ในส่วนของการแก้ไขฐานรากอาคารและแก้ไขเข็มเยื้องศูนย์นั้นก็จะทำให้วิศวกรผู้ออกแบบได้เข้าใจถึงปัญหาและการแก้ไขที่ถูกต้อง รวมถึงปัญหาหน้างานที่ต้องเจอ

สามารถเข้าใจปัญหาและสามารถออกแบบกำแพงกันดินระบบค้ำยันงานดินขุด Sheet Pile ได้

ภาพรวมและเหตุผล:

งานฐานรากมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในงานก่อสร้างอาคาร หรือบ้านพักอาศัย เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง และให้ความสนใจเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกฐานราก ชนิดของเสาเข็ม ระดับความลึกของปลายเสาเข็ม และกำลังรับน้ำหนักบรรทุกที่เสาเข็มรับได้ การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และดิน ซึ่งสามารถศึกษาเองได้ แต่จะอาศัยความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียว โดยไม่เคยทราบสภาพความเป็นจริงในทางปฎิบัติเลยนั้นอาจทำให้ขาดความเชื่อมั่น และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้การศึกษากรณีต่างๆควบคู่กับการนำความ รู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้น่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และสามารถออกแบบแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับฐานรากได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาสั้นๆแบบสรุป:

- ข้อมูลดินกับการพิจารณาการเลือกใช้เสาเข็มในทางปฏิบัติ
- ทำความเข้าใจกับ Boring Log พิจารณาข้อมูลดินเพื่อเลือกระดับความลึกปลายเสาเข็ม ปัญหาที่มักพบการติด ตั้งเสาเข็มกับดินชนิดต่าง ๆ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการคำนวณการรับน้ำหนักบรรทุก
- ปัญหาที่เกี่ยวกับฐานรากอาคาร
- ลักษณะปัญหาที่มักจะเกิดกับฐานรากแต่ละชนิด ข้อสังเกตุสำหรับอาคารที่มีปัญหาฐานรากการสำรวจ และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
- การวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขฐานราก
- ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุแนวทางการแก้ไข เช่น แก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์, เสาเข็มหัก เป็นต้น
- ตัวอย่างกรณีศึกษา และรายการคำนวณ

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ไทยแลนด์) จก.

และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร:


 ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว (อ.ป๋า)
 
 
- ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรม Prokon / การออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล./งานโยธาฯ
 
- ผู้แต่งหนังสือออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชื่อดัง

 ตำแหน่งปัจจุบัน :    วิทยากรประจำที่ TumCivil.com
                                   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหลายแห่ง/ มทร.ธัญบุรี
 

 - สอนเรื่องการออกแบบและแก้ไขฐานราก ค.ส.ล. ทั้งหมด
 

 


 ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ (
อาจารย์ของเจ้าของเว็บ TumCivil.com)
 
 
- ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบฐานราก / กำแพงกันดินระบบค้ำยัน / Sheet Pile
 
- ผู้แต่งหนังสือวิศวกรรมฐานราก

 ตำแหน่งปัจจุบัน :    วิทยากรประจำที่ TumCivil.com
                                   อาจารย์สอนวิชาวิศวกรรมฐานรากและกลศาสตร์ของดิน ม.มหิดล
 

 - สอนเรื่องการออกแบบระบบกำแพงกันดินระบบค้ำยันงานดินขุด
 
- สอนเรื่องการออกแบบ Sheet Pile / งานใต้ดิน
 

 


 อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
 
 
- ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้างและการรับเหมาอาคารและฐานราก
 
- ผู้พัฒนาโปรแกรม Quick Design

 ตำแหน่งปัจจุบัน :   กรรมการผู้จัดการบริษัท พาราคอน คอนสรัคชั่น จำกัด
                                  
 

 - สอนเรื่องเทคนิคและประสบการณ์งานก่อสร้างฐานราก ฯลฯ
 

เนื้อหาการอบรม / กำหนดการอบรม:

  Course Outline
 

ขอบเขตเนื้อหา

1.      บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา

2.      หลักคิดในการทำงานด้านวิศวกรรม กล่าวถึงหลักคิด แนวคิดที่ใช้ในการทำงาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย มาตรฐานอ้างอิง การนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเป็นองค์ความรู้

3.      ปัญหาทางด้านวิศวกรรมปฐพี กล่าวถึงปัญหางานฐานรากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่นสาเหตุของการเกิด Negative Skin Friction สาเหตุการทรุดตัวของฐานรากที่ต่างกัน ตัวอย่างปัญหาคานต่อเนื่องกับน้ำหนักลงฐานราก ปัญหาด้านเสียงและความสั่นสะเทือน การเบียดของดินที่มีเสาเข็มตอกเป็นปริมาณมาก เป็นต้น

4.      การแปลผลการเจาะสำรวจดินและงานทดสอบ  การแนะนำการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ กัน ตัวแปรที่ได้จากการทดสอบ ปัจจัยที่สร้างข้อกำหนดของการเจาะสำรวจดิน การตีความจากผลการเจาะสำรวจดิน

5.      งานฐานรากแผ่  กล่าวสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีของเทอร์ซากิในการออกแบบการรับแรงแบกทานของดิน การคำนวณฐานรากแผ่ คสล. ฐานรากแผ่รับโมเมนต์ ข้อกำหนดของดินที่รองรับฐานราก ปัญหาการทดสอบ Plate Bearing Test กับความแตกต่างของฐานรากจริง

6.      งานเสาเข็ม

a.       พื้นฐานทั่วไปของงานเสาเข็ม ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบเสาเข็ม

b.      งานเสาเข็มตอก ขั้นตอนและวิธีการตอก การควบคุมคุณภาพ การคำนวณ blow Count การจัดลำดับในการตอกเสาเข็ม

c.       งานเสาเข็มเจาะ ขั้นตอนและวิธีการเจาะ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบเสาเข็ม

d.      เสาเข็มเยื้องศูนย์ การยอมให้ของระยะหนีศูนย์ การตรวจสอบ การคำนวณแก้ไข

e.       การคำนวณฐานรากทาวเวอร์เครน

7.      แรงดันดินด้านข้าง กล่าวถึง พรบ. ขุดดิน ถมดิน ข้อควรระวัง การป้องกัน รูปแบบการวิเคราะห์ออกแบบกำแพงกันดิน คสล.

8.      การวิเคราะห์การทรุดตัว กล่าวถึงตัวอย่างการคำนวณการทรุดตัวของฐานราก

9.      ข้อกำหนดการออกแบบงานฐานรากและงานรั้ว กล่าวถึงปัจจัยของการออกแบบฐานรากแผ่คร่าวๆ ข้อกำหนดงานคอนกรีตฐานราก ปัญหาและข้อควรระวังของงานฐานราก การกำหนดระดับความลึกของฐานราก การจัดทำโครงสร้างรั้ว การก่อสร้างกำแพงกันดินและข้อควรระวัง

10.  งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน กล่าวถึงปัจจัยในการออกแบบเพื่อให้เข้าใจในลำดับขั้นตอนการทำงาน การ Monitoring ที่หน่วยงานก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่ง การจราจร การจัดคำนึงถึงเครื่องจักรขณะทำงานก่อสร้าง

11.  การตรวจสอบแบบฐานรากเบื้องต้น  กล่าวถึงการอ่านแบบ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบเช่น การตรวจสอบศูนย์กลางฐานรากกับเสาที่มีขนาดต่างกัน การรวบรวมประเด็นและข้อสงสัยเพื่อสอบถามผู้ออกแบบก่อนลงมือทำงานจริง การยกปัญหาเชิงปฏิบัติที่เคย

12.  การแก้ไขฐานราก / เข็มเยื้องศูนย์  พร้อมตัวอย่างการออกแบบ

13.  ประสบการณ์งานก่อสร้างและรับเหมา  การก่อสร้าง ฯลฯ

14.  การซักถามและการตอบคำถาม รวบรวมคำถาม การแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา การตอบข้อซักถาม

   

กำหนดการอบรม:

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555

คาบเวลา

เรื่อง
8:30 - 8:45
 
อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวแนะนำคณะฯ และ กล่าวเปิดการอบรม
 

8:45 - 10:15
 การออกแบบระบบกำแพงกันดินงานดินขุด
 - ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ

 การออกแบบระบบ Sheet Pile

 (Kingpost - Braced Cut - Steel Sheet Pile)
 

พักเบรก 15 นาที
10:30 - 12:00
 การออกแบบระบบกำแพงกันดินงานดินขุด (ต่อ)  - ผศ.ปิยะ รัตนสุวรรณ
 
พักทานอาหารกลางวัน 1 ชม.
13:00 - 14:45
 การออกแบบและแก้ไขฐานราก  - ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
 
พักเบรก 15 นาที
15:00 - 16:00
 การออกแบบและแก้ไขฐานราก
(ต่อ) - ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
 
16:00 - 17:00
 การก่อสร้าง / เทคนิคการทำงาน การรับเหมา
  - อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
 สอนการใช้โปรแกรม Blowcount ที่อิงจาก Google Earth
 
เสร็จสิ้นการอบรม ช่วงที่ 1
17:00 - 17:30
 สรุป และ ตอบข้อซักถาม - วิทยากรทั้ง 3 ท่าน
 

รูปแบบการสอน:

ผู้เข้าร่วมอบรมมาแต่ตัวได้เลย ทางเราจะมีเอกสารคู่มือให้อย่างดี 1 ชุด พร้อม แผ่น DVD รวบรวมโปรแกรมและเอกสารต่างๆ

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • หนังสือที่ใช้ในงานอบรม 1 เล่ม

 • หนังสือที่วิศวกรรมฐานราก 1 เล่ม

 • DVD รวบรวมผลงานและเอกสารต่างๆของวิทยากรทั้งหมด 1 ชุด

 • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

 • VDO การสอนระหว่างในห้องเรียน 1 ชุด / 1 ท่าน

 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

  • วิศวกรโยธา วิศวออกแบบ นักศึกษาที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม

  • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

 • โปรแกรม ETABS

 • โปรแกรม SAFE / CSI Column

 • โปรแกรม Prokon และอื่นๆ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก :

 • สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน) สมัครสมาชิก Engfanatic ที่นี่

 • พิเศษ! สมาชิก Engfanatic ลด จาก 5,000 เหลือ 4,500 บ. เพียงกดปุ่มจองอัตโนมัติแบบระบุที่นั่ง ระบบจะตัดยอดทันที + แต้มสะสม Point 4,500 แต้ม

รายละเอียดเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ :

 • สามารถสั่งจองอบรม - สัมมนานี้ได้ โดยกดปุ่มจองข้างล่าง หรือ โทร.089-4990739  คุณตั้ม 

รูปตัวอย่างแสดงรายละเอียด + เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม :

การออกแบบแก้ไขฐานราก และ การออกแบบระบบกำแพงกันดินระบบค้ำยันงานขุด Sheet Pile (19 พ.ค.55) การออกแบบแก้ไขฐานราก และ การออกแบบระบบกำแพงกันดินระบบค้ำยันงานขุด Sheet Pile (19 พ.ค.55) new window (new window)

       อบรมออกแบบแก้ไขฐานราก และ ออกแบบระบบ Sheet Pile (Facebook)


 

 

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้

เล่มที่แจก แถมพิเศษ..... เพื่ออบรมงานนี้

 

 

 

 

 

 

 


หมายเหตุ :

 • ท่านสามารถจองอบรมรายการนี้ได้เลยนะครับ เพราะเป็นรุ่นพิเศษมีไม่บ่อย


 พิเศษ ท่านที่มาอบรมรายการนี้......... สามารถซื้ออุปกรณ์นี้ได้ในราคา 1,900 บาท

เหมาะกับวิศวกร / ช่าง / ผู้รับเหมา / ผู้ตรวจสอบอาคารควรพกติดตัวไว้

สอบถามโทร. 089-4990739

(ลองดูรูปและตัวอย่างการทำงานได้ที่นี่)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)