CEM008 ประสบการณ์งานก่อสร้างสำหรับงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 อ่าน 2,545

จบการอบรม

หัวข้อ: ประสบการณ์งานก่อสร้างสำหรับงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 จบการอบรม
รหัสหัวข้อ: CEM008
ผู้บรรยาย-วิทยากร: TumCivil.com Team
ผู้ช่วยบรรยาย / อื่นๆ: รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
ค่าอบรม: 2,200 บาท
เปิดรับสมัคร: 19 กุมภาพันธ์ 2555 - 7 เมษายน 2555
วันที่อบรม/สัมมนา: 7 เมษายน 2555 เวลา 09:00 น. (ถึง / ช่วงเวลา)
7 เมษายน 2555 เวลา 16:00 น.
จำนวนวันที่อบรม: (6 ชม.) 1
รายละเอียด: อบรมวันเสาร์ที่ 7 เม.ย. 2555
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ (ห้องบงกชรัตน์ เอ - ชั้น M Floor)คลิกดูแผนที่
ที่นั่งทั้งหมด (Max): 84 ที่นั่ง
ที่นั่งถูกจองแล้ว: 37 ที่นั่ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกตรวจสอบรายชื่อ (ผู้ที่ชำระเงิน / จอง หรือในกรณีฟรีคือผู้ที่ถูกอนุมัติแล้ว)
เหลือที่นั่งว่างตอนนี้: 47 ที่นั่ง
สิทธิประโยชน์:
ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

เปิดตัว Quick Design 4 - เพิ่มการตัดเหล็กและบริหารงานก่อสร้าง


 

View :  


ประสบการณ์งานก่อสร้างสำหรับงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง

 และ การบริหารโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 2

ตอน : "การบริหารโครงการก่อสร้าง :

ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในมุมมองเจ้าของงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง"
 

เหมาะกับ :

วิศวกร / ผู้บริหารโครงการ / ช่าง / ผู้ประมาณราคา / เจ้าของงาน


+++++ พิเศษ......สำหรับลูกค้า +++++

ลูกค้า Quick Design และ CiviSoft Truetakeoff

ทั้งที่จะซื้อวันงาน (ซื้อใหม่)

(แถมหนังสือของ อ.วิสูตร อีก 1 เล่ม)


 

 


+++++ พิเศษ แถมทุกคนที่เข้าอบรม......แถมฟรี +++++

* หนังสือคู่มือออกแบบ Workshop ของ อ.สมศักดิ์ คำปลิว / ทุกที่นั่งหนังสืออบรมครั้งแรกของ TumCivil.com / มีเนื้อหาคอนกรีตอัดแรงด้วย หายาก
 

 
พิเศษ นำเสนอ หลังการอบรม

 1.


...ซื้อใหม่ในงาน

โปรแกรมช่วยออกแบบ QuickDesign - eQuick

ราคาผู้เข้าอบรมรายการนี้ ซื้อ QuickDesign :

ราคา 35,000 บ.

แถม 3 อย่าง........... ดังต่อไปนี้

1. แถมบัตรอบรมที่ TumCivil มูลค่า 5,000 บ.

 

2. แถมเครื่องสแกนหาตำแหน่งเหล็กเสริม

 

3. ค่าอบรมรายการนี้มูลค่า 2,200 บาท ไม่ต้องจ่าย.....

พิเศษเหลือ 32,800 บ. (จาก 35,000 บ.)
 

 

เล่มที่ใช้อบรมงานนี้ เอกสารอย่างดี หายาก และ เผยเทคนิคต่างๆ

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมการครั้งนี้เพื่อช่วยวิศวกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจเรื่อง "การบริหารโครงการก่อสร้าง : ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในมุมมองเจ้าของงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง" ได้

และทำให้ผู้รับเหมา รวมทั้งวิศวกรมีมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในงานจริงๆได้

จัดโดย :

ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บ.ยูโลจี (ไทยแลนด์) จก.

วิทยากร:

  ผู้แต่งตำราด้านประมาณราคา+บริหารการก่อสร้างชื่อดัง
 

 รศ.วิสูตร จิระดําเกิง
 
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ตำแหน่งปัจจุบัน :    ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการ
 
สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 

 
  ผู้พัฒนา โปรแกรม Quick Design / eQuick
 

 อ.ยุทธนา ทับทิมทอง
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เขียนโปรแกรม Quick Design

 ตำแหน่งปัจจุบัน :    กรรมการผู้จัดการบริษัท พาราคอน คอนสรัคชั่น จำกัด
 

กำหนดการอบรม + เนื้อหาการอบรม :

"การบริหารโครงการก่อสร้าง : ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในมุมมองเจ้าของงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง"

วิทยากร : รศ. วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง

วันที่ 7 เมษายน 2555

คาบเวลา

เรื่อง
9:00-10:15
การบริหารโครงการก่อสร้าง ช่วงเริ่มโครงการ ช่วงออกแบบ และการจัดจ้าง

กิจกรรม - กรณีศึกษา ปัญหา แนวทางแก้ไข
 

พักเบรก 15 นาที
10:30-12:00
การประมาณราคาก่อสร้าง, การบริหารโครงการช่วงก่อนก่อสร้าง และช่วงก่อสร้าง

กิจกรรม - กรณีศึกษา ปัญหา แนวทางแก้ไข
 

พักทานอาหารกลางวัน 1 ชม.
13:00-14:15
ประสบการณ์ งานรับเหมาก่อสร้าง

กิจกรรม - เทคนิคการก่อสร้าง / บัญชี / การรับเหมา
 

พักเบรก 15 นาที
14:15 - 16:00
โปรแกรมช่วยออกแบบ QuickDesign-eQuick

กิจกรรม - Case Study
 

เสร็จสิ้นการอบรม ช่วงที่ 1
16:00 - 16:45
...ซื้อใหม่ในงาน

โปรแกรมช่วยออกแบบ QuickDesign - eQuick

ราคาผู้เข้าอบรมรายการนี้ ซื้อ QuickDesign :

ราคา 35,000 บ.

แถม 3 อย่าง........... ดังต่อไปนี้

1. แถมบัตรอบรมที่ TumCivil มูลค่า 5,000 บ.

 

2. แถมเครื่องสแกนหาตำแหน่งเหล็กเสริม

 

3. ค่าอบรมรายการนี้มูลค่า 2,200 บาท ไม่ต้องจ่าย.....

พิเศษเหลือ 32,800 บ. (จาก 35,000 บ.)
 

16:45 - 17:30
...ซื้อใหม่ในงาน

โปรแกรม CiviSoft Truetakeoff

โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคา

ราคาผู้เข้าอบรมรายการนี้ :

พิเศษเหลือ 7,500 บ. (จาก 10,000 บ.)
 


รูปแบบการสอน:

ผู้เข้าร่วมอบรมมาแต่ตัวได้เลย ทางเราจะมีเอกสารคู่มือให้อย่างดี 1 ชุด พร้อม แผ่น DVD รวบรวมโปรแกรมและเอกสารต่างๆ

สิ่งที่จะได้รับวันอบรม :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะและเทคนิคในการบริหารโครงการก่อสร้าง

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะและเทคนิคในการประมาณราคา

 • ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะและเทคนิคในการรับเหมาก่อสร้าง

 • เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม คู่มือ หน้าประมาณ 300- 400 หน้า

 • ใบรับรองการอบรมโดยวิทยากร

 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารว่าง และ กาแฟ พร้อมของว่างตลอดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

  • วิศวกรโยธา วิศวออกแบบ นักศึกษาที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติม

  • * สมาชิก Engfanatic Club สามารถสะสมแต้มได้ (จองที่นั่งได้ก่อน)  คนทั่วไป ไม่สามารถสะสมแต้มได้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

รูปบรรยากาศอบรม:

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิง:

 • โปรแกรม MS Excel + QD

เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม - สัมมนา :

TumCivil QC Training Center


เปิดตัว Quick Design 4 - เพิ่มการตัดเหล็กและบริหารงานก่อสร้าง
พิเศษ ท่านที่มาอบรมรายการนี้......... สามารถซื้ออุปกรณ์นี้ได้ในราคา 1,900 บาท

เหมาะกับวิศวกร / ช่าง / ผู้รับเหมา / ผู้ตรวจสอบอาคารควรพกติดตัวไว้

สอบถามโทร. 089-4990739

(ลองดูรูปและตัวอย่างการทำงานได้ที่นี่)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)