โปรแกรม THAI-PAVE และ THAI-SLOPE 1.0

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 901
Company: (บริษัท, ชื่อ) สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
Date added: (วันที่ลง) 12/06/2024
File size: (ขนาดไฟล์) 70.67 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

รายละเอียดโปรแกรม + คู่มือ THAI-PAVE และ THAI-SLOPE 1.0

โปรแกรม THAI-PAVE และ THAI-SLOPE 1.0
โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นทางและเสถียรภาพของคันทาง ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยาง ของสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

THAI-PAVE
[1]: การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง
      การออกแบบชั้นทางถนนลาดยาง
         - วิธี Asphalt Institute (1970)
         - วิธี Asphalt Institute (1981)
         - วิธี AASHTO (1993)
         - วิธี การออกแบบเชิงวิเคราะห์
      การออกแบบชั้นทางถนนคอนกรีต
         - วิธี PCA (1984)
         - วิธี AASHTO (1993)
         - วิธี การออกแบบเชิงวิเคราะห์

[2]: การออกแบบเสริมผิวทาง
     Empirical Overlay Design (1970)
     Analytical Overlay Design

THAI-SLOPE
โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นทางและเสถียรภาพของคันทาง

 

 

พัฒนาโดย :

โดย สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)