โปรแกรม Estimate Construction Plus + V 2.7.5

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 832
Company: (บริษัท, ชื่อ) CM Planning Plus / Thaiestimate Team
Date added: (วันที่ลง) 17/05/2024
File size: (ขนาดไฟล์) 167.20 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม

Estimate Construction Plus + V 2.7.5

เพิ่ม ระบบ Backup sheet และ Material Takeoff

เพื่อให้การถอดแบบเป็นเรื่องง่ายๆ

(โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาแบบมืออาชีพ) 

การสร้าง Backup Sheet ใน Footing Column Wall

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 


 

VDO รุ่น 2.7.5 เพิ่ม Backup Sheet และ Material Takeoff

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO แนะนำ Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO จัดการ Database Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO การติดตั้ง Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 

VDO ตัวอย่างการใช้งาน Estimate Construction Plus +

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


 โปรแกรม Estimate Construction Plus + V 2.7.5


แนะนำเบื้องต้น

งานประมาณราคาก่อสร้าง เป็นหัวใจที่สำคัญของการรับเหมาก่อสร้างซึ่งนอกจากจะต้องทำการประมาณราคาด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาแล้วยังจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ

ดังนั้นโปรแกรม Estimate Construction Plus+ จึงเป็นโปรแกรมที่จำเป็น และถูกออกแบบมาสำหรับสถาปนิก, วิศวกร และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานก่อสร้างอาคาร, อาคารที่พักอาศัย, งานระบบไฟฟ้า และประปาในอาคาร เป็นต้น ช่วยให้ทำงานได้ง่าย รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะโปรแกรมมีส่วนของ Backup sheet และ Material Takeoff จัดการปริมาณผลรวมของวัสดุ โดยการ Takeoff แสดงผลรวมปริมาณวัสดุทั้งหมด ของแต่ละงาน สามารถ คัดลอก-แก้ไข Backup sheet ได้อย่างอิสระ โปรแกรมจะคำนวณความยาว น้ำหนัก ให้เอง พร้อมทั้ง ปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด และ ทำงานแบบ WBS มีระบบ ระบบ Auto Backup ฐานข้อมูล ได้มากถึง 30 ครั้ง


ความสามารถและข้อดีของโปรแกรม

✅ เป็นโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ มี Hardlock ลักษณะเป็นการซื้อขาด ไม่มีข้อผูกมัด
✅ เป็นโปรแกรมแบบแบบ Stand Alone ไม่ต้องต่อเน็ตเพื่อใช้งาน หรือ ใช้โปรแกรมอื่นช่วย
✅ มีฐานข้อมูลสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ ทำข้อมูลไว้ใช้ได้
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็ว และถูกต้อง
✅ มีพื้นที่หน้าจอสำหรับการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานแบบ Work Breakdown Structure (WBS) ในงานถอดแบบประมาณราคา
✅ มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็วและถูกต้อง
✅ มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพราะคำสั่งที่ใช้ส่วนมากจะใช้เมาส์คลิ๊ก และคำสั่งต่างๆที่ใช้เป็นภาษาไทย จึงไม่ต้องกังวลกับการใช้งานโปรแกรม
✅ สามารถตรวจสอบว่าใช้รายการวัสดุก่อสร้าง และ ปริมาณจำนวนเงินของแต่ละชั้น หรือทั้งหมดโครงการได้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆต่อไปได้
✅ สามารถแบ่งงานเพื่อช่วยกันทำงานในโครงการเดียวกันได้หลายคน
✅ มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลของงานต่างๆ เช่น
    - รายละเอียดของโครงการประเภทหรือหมวดงานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
    - ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
    - สามารถ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข รายการวัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง
✅ สูตรที่ช่วยในการคำนวณงานโครงสร้างต่างๆ เช่นงานฐานราก , คาน ,พื้น , บันได ฯลฯ
✅ รายงานผลลัพธ์ ได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร และกราฟ ฯลฯ (สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มได้เลย)
✅ รายงานรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดงานวัสดุก่อสร้าง (Summary Total)
✅ มีบริการช่วยเหลือ Service ให้กับผู้ใช้งาน และ มีกลุ่มไว้เป็นการสอบถามช่วยเหลือกัน
✅ มีระบบ Backup sheet และ Material Takeoff โปรแกรมจะคำนวณความยาว น้ำหนัก ให้เอง พร้อมทั้ง ปริมาณวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด


ทีมผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมฯ

- ThaiEstimate Team
- CM Planning Plus+
- TumCivil.com


สั่งซื้อโปรแกรมนี้ได้ที่นี่

- เพจ CM Planning Plus+
- TumCivil.com Shopping


 

 

เปรียบเทียบความสามารถ Estimate Construction Plus+ 2.7.5

 
    ความสามารถของรุ่นโปรแกรม   ทดลองใช้ รุ่นจริง
   การแก้ไข เพิ่ม หรือ ลด ฐานข้อมูล   -
   การพิมพ์   มีลายน้ำ ไม่มีลายน้ำ
   การทำงาน จำนวนโปรเจคที่สร้างได้   1 ไม่จำกัด
   การล็อคโปรแกรม   - ใช้ Hardlock
   การคำถาม ช่วยเหลือ Support Service   -
   เมนูการใช้งานภาษาไทย
   รายการแสดงผลภาษาไทย
   ระบบ Backup sheet และ Material Takeoff   3 ชื่อ ไม่จำกัด
   ระบบ Backup sheet และ Material Takeoff ส่งออกไป Excel   -
   ระบบ Auto Backup ฐานข้อมูล   3 ครั้ง 30 ครั้ง
       
   ราคานิติบุคคล / บริษัท   - 15,000
   ราคาปรกติ   - 10,000
   ราคาพิเศษ   - 9,000
      สั่งซื้อที่นี่

 


เข้ากลุ่ม สอบถาม พูดคุย แจ้งปัญหา ได้ที่นี่

คลิกเข้ากลุ่ม FB ของ CM Planning Plus


สั่งซื้อโปรแกรมได้ที่นี่ (สั่งผ่านหน้าเว็บ)


สั่งซื้อโปรแกรมได้ที่นี่ (สั่งด่วนผ่าน Line)


 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)