โปรแกรม GRASP : โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 4,230
Company: (บริษัท, ชื่อ) AIT
Date added: (วันที่ลง) 30/12/2022
File size: (ขนาดไฟล์) 10.12 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Shareware
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม GRASP : โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ สามารถวิเคราะห์ได้ ทั้ง คาน โครงข้อหมุน และ โครงข้อแข็ง โดยโปรแกรมมีความน่าเชื่อถือสูง

รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมที่พัฒนา โดย ACECOMS, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology (AIT)

GRASP: Overview

GRASP is a user-friendly software for two dimensional analysis of framed structures. specially developed for the Windows, GRASP provides an interactive, easy to use, graphical environment for modeling and analysis. Major features include:

 • Modeling and analysis of multiple models in one file
 • Presetting of default load cases and load factors
 • Internal and automatic tracking of node numbers and member incidences
 • Display the structural model at all times on the screen during analysis and superimposition of the analysis results on the model after analysis
 • A Structure Wizard provides a step-by-step guideline for the generation of a multistorey structural models
 • Supports SI, US and metric units and use of mixed units
 • Apply loads on nodes and on members in multiple load cases.
 • View and print the analysis results for the full structure up to 20 sections for a member
 • Diagram with value and tables
 • Special spring and inclined supports

  GRASP is a user-friendly software for two dimensional analysis of framed structures. specially developed for the Windows, GRASP provides an interactive, easy to use, graphical environment for modeling and analysis. Major features include:

  • Modeling and analysis of multiple models in one file
  • Presetting of default load cases and load factors
  • Internal and automatic tracking of node numbers and member incidences
  • Display the structural model at all times on the screen during analysis and superimposition of the analysis results on the model after analysis
  • A Structure Wizard provides a step-by-step guideline for the generation of a multistorey structural models
  • Supports SI, US and metric units and use of mixed units
  • Apply loads on nodes and on members in multiple load cases.
  • View and print the analysis results for the full structure up to 20 sections for a member
  • Diagram with value and tables
  • Special spring and inclined supports

การดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดได้ 2 แบบคือ

1) เว็บไซต์ TumCivil.com แบบธรรมดาหน้านี้เลย

2) แบบตัวโปร PRO สามารถใช้ได้แบบ Unlimited ผ่านหน้าสมาชิก TumCivil.com

สมาชิก TumCivil สามารถทำจากตัวทดลองใช้ ให้เป็นตัวโปรได้ โดยการเข้าไปโหลดที่นี่

 

พัฒนาโดย :

ACECOMS, School of Civil Engineering, Asian Institute of Technology (AIT)


****************ข้อแนะนำวิธีติดตั้ง*************************

เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งโดยกดปุ่ม SetUp.exe

VDO HOW TO SOLVE A 2D BUILDING FRAME USING GRASP

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 


สมาชิก TumCivil สามารถทำจากตัวทดลองใช้ ให้เป็นตัวโปรได้ โดยการเข้าไปโหลดที่นี่

(สมัครสมาชิก 500 บ.ตลอดชีพ)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)