โปรแกรม Precast Wall Design ออกแบบผนังชิ้นส่วนสำเร็จรูป

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 3,462
Company: (บริษัท, ชื่อ) WAVEE Original Software / TumCivil.com
Date added: (วันที่ลง) 02/09/2021
File size: (ขนาดไฟล์) 6.53 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Shareware
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม Precast Wall Design ออกแบบผนังชิ้นส่วนสำเร็จรูป ตามมาตรฐาน วสท. ACI 318

ออกแบบโดยมีข้อจำกัดคือ ขนาดด้านสั้นไม่เกิน 3.60 เมตร และ ด้านยาวไม่เกิน 12 เมตร

ใช้งานไม่ยาก เอาเมาส์ไปวางบนตัวเลขได้เลย สามารถเปลี่ยนค่าได้ และ ดูรายการคำนวณว่าผ่านหรือไม่

ออกแบบผนังแบบทึบ และ แบบมีช่องเปิด โดยตัวนี้ Wall เป็น 1 ใน 4 ของโปรแกรมทั้งหมดคือ Precast Wall Column Slab และ Beam


คนทั่วไปโหลดได้ไปใช้ได้ แต่ไม่สามารถ Print และ Save ได้

สำหรับสมาชิก TumCivil.com สามารถ Print และ Save ได้ โดย สมาชิกเข้าไปโหลดและถอดรหัสที่นี่


พัฒนาโดย WAVEE Original Software / เพื่อ TumCivil.com


 

***********************************************************************************************************

คนทั่วไปโหลดได้ไปใช้ได้ แต่ไม่สามารถ Print และ Save ได้

สำหรับสมาชิก TumCivil.com สามารถ Print และ Save ได้ โดย สมาชิกเข้าไปโหลดและถอดรหัสที่นี่

***********************************************************************************************************


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)