โปรแกรม CvET_Beam version 1.10 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์คานต่อเนื่อง

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 11,271
Company: (บริษัท, ชื่อ) ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
Date added: (วันที่ลง) 06/04/2021
File size: (ขนาดไฟล์) 8.43 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) https://sorakarn-kmutnb.com/images/stories/rarfile/CvET_Beam_1-10.rar

โปรแกรม CvET_Beam version 1.10 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คานต่อเนื่อง พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ใช้งานง่าย .... ไม่ต้องติดตั้ง สามารถใช้ได้เลย

 


 

รายละเอียดของโปรแกรม :

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างคาน เหมาะสำหรับช่วยในการเรียนการสอนวิชาวิเคราะห์โครงสร้าง สามารถตรวจสอบกับคำตอบที่ได้จาการคำนวณ
ด้วยมือ และตรวจสอบการเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดได้เป็นอย่างดี

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนข้อมูลและง่ายต่อการใช้งาน

 

ขีดจำกัด :

1. จำนวนช่วงคานไม่เกิน 20 ช่วง
2. ที่รองรับเป็นแบบยึดหมุน (pin) เท่านั้น
3. EI เท่ากันตลอดแนวคาน
4. น้ำหนักบรรทุกที่ 2 แบบ คือ แบบแผ่สม่ำเสมอ (Uniform Load) และแบบจุด (Point Load)
5. น้ำหนักบรรทุกแบบสม่ำเสมอในแต่ละช่วงคาน ไม่เกิน 5 น้ำหนัก
6. น้ำหนักบรรทุกแบบจุดในแต่ละช่วงคาน ไม่เกิน 5 น้ำหนัก

 

ขั้นตอนการใช้งาน :

การทำงานในรายการต่างๆ ทำได้โดยเลือกคลิกปุ่มที่ทูลบาร์ ซึ่งเมือเลื่อนเมาส์ไปตรงกับตำแหน่งปุ่มใด จะปรากฎหัวข้อการทำงานของปุ่มนั้น
สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่มสร้างรูปทรงของคาน เพื่อกำหนดรูปทรงของโครงสร้างคาน
2. คลิกที่ปุ่มใส่น้ำหนักบรรทุก เพื่อกำหนดน้ำหนักบรรทุกต่างๆ
3. คลิกที่ปุ่มวิเคราะห์คาน เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณ และเมื่อคำนวณเสร็จแล้ว จะแสดงแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดพร้อมค่าที่คำนวรได้ และค่าของแรงปฏิกิริยา 
beam analysis

 

พัฒนาโดย :

ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (อาจารย์ดอน)
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้พัฒนาโปรแกรม DON_Truss, CCT-Truss, CCT-RC, DTM (Digital Terrain), CCT-Beam ฯลฯ


****************ข้อแนะนำวิธีติดตั้ง*************************

เป็นโปรแกรมแบบไม่ต้องติดตั้ง Portable สามารถใช้งานได้เลย

 

VDO แนะนำ ภาพรวม

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 


ใช้โปรแกรมฟรีของ อ.ดอนแล้ว / อุดหนุนโปรแกรมของ อ.ดอนได้ที่นี่ (ราคาไม่แพง)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)