โปรแกรม Response-2000

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 2,536
Company: (บริษัท, ชื่อ) University of Toronto, Canada
Date added: (วันที่ลง) 02/02/2021
File size: (ขนาดไฟล์) 10.84 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม Response-2000 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงอัด แรงดัด และ แรงเฉือน สามารถทำนายกำลังรับแรงเฉือนของหน้าตัดที่คำนวณได้ยาก เช่น หน้าตัดกลม หรือ หน้าตัดรูปตัว T แสดงผลแบบกราฟฟิคและแสดงพฤติกรรมของรอยร้าวได้ พัฒนาโดย Evan C. Bentz and Michel P. Collins at University of Toronto, Canada

Response-2000 is an easy to use sectional analysis program that will calculate the strength and ductility of a reinforced concrete cross-section subjected to shear, moment, and axial load. All three loads are considered simultaneously to find the full load-deformationresponse using the latest research based on the modified compression field theory. The program was developed at the University of Toronto by Evan Bentz in a project supervised by Professor Michael P. Collins. Response-2000 is able to calculate the strength of traditional beams and columns as well as or better than existing methods and, more importantly, is able to make predictions of shear strengths for sections that cannot easily be modelled today such as circular columnsand tapered web beams. With its fast input and output, windows based interface and ample graphical output, to allow for easy checking of results,Response-2000 allows the engineer to examine beam and column behaviour with a new level of confidence and accuracy. Response-2000 is available freely for use from this web site.


 

รายละเอียดของโปรแกรม

1) สำหรับวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงอัด แรงดัด และ แรงเฉือน
2) แบบจำลองที่ใช้ในโปรแกรมได้จากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ
3) พัฒนาโดย Evan C. Bentz and Michel P. Collins at University of Toronto, Canada
4) สามารถทำนายกำลังรับแรงเฉือนของหน้าตัดที่คำนวณได้ยาก เช่น หน้าตัดกลม หรือ หน้าตัดรูปตัว T
5) สามารถแสดงผลแบบกราฟฟิคและแสดงพฤติกรรมของรอยร้าวได้

อ้างอิงจากเอกสาร Dr.Amorn Pimanmas

การดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทางคือ
1) เว็บไซต์ Respone-2000  http://www.ecf.utoronto.ca/~bentz/r2k.htm
2) เว็บไซต์ TumCivil.com https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic


****************ข้อแนะนำวิธีติดตั้ง*************************

VDO แนะนำ ภาพรวม โดย Thanapon Buamongkol

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)