โปรแกรม  ACECOMS GEAR2003 Portable

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 2000, NT, XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 8,988
Company: (บริษัท, ชื่อ) ACECOMS AIT
Date added: (วันที่ลง) 21/09/2018
File size: (ขนาดไฟล์) 8.84 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม  ACECOMS GEAR2003  พัฒนาโดยทีมงาน ACECOMS AIT
 

 

รายละเอียดของโปรแกรมสั้นๆ + คู่มือการใช้งาน

-  โปรแกรมยูทิลิตี้ สำหรับวิศวกรโยธา
-  ใช้งานง่าย  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา จะเป็นแบบ Portable ไม่ต้องติดตั้ง
-  มีตัวอย่างการใช้งานให้ดูไม่ยาก

 

รายละเอียดของโปรแกรม

Unit Converter 1-1 to 1-10
The conversion of units
using the Unit Converter module General Tools

Engineering Constants 2-1 to 2-5
The finding out of
engineering constants using the Engineering Constants
module

Dead Load Reference 3-1 to 3-5
The finding out of dead
loads using the Dead Load Reference module

Factored Loads 4-1 to 4-9
The calculation of
factored loads according to ACI code using the
Factored Loads module

Load Combination Calculator 5-1 to 5-16
The calculation of
detailed load combinations using the Load Combination
Calculator module

Triangle Solver 6-1 to 6-6
The calculation of
geometric properties of a triangle using the Triangle
Solver module

Circle Solver 7-1 to 7-6
The calculation of geometric properties of a sector of a circle using Circle
Solver module

Polygon Solver 8-1 to 8-7
The calculation of
geometric properties of a solid pentagon using Polygon
Solver module

Property Calculator 9-1 to 9-9
To demonstrate and practice on the calculation of
geometric properties

Rebar Calculator 10-1 to 10-9
The calculation of rebar
areas, numbers of bars or bar spacing using the Rebar
Calculator module

Column K-Factor Calculator 11-1 to 11-15
The calculation of
effective length factor for columns in a 2D Frame using
the K-Factor Calculator module

Column Moment Magnifier 12-1 to 12-14
The Calculation of
magnified moments as per ACI code using the Column
Moment Magnifier module

Beam Designer 13-1 to 13-15
The design of a beam
(one section) using the Beam Designer module

Column Designer 14-1 to 14-12
The design of a short
column subjected to biaxial moment in addition to axial
load using the Column Designer module

Analysis and Design of 15-1 to 15-17
Two-way Slabs
The design of Two-way
slabs using the Two-way Slab Designer module


Analysis and Design of 16-1 to 16-25
Flat Slabs
The design of a Flat
Plate using the Flat Slab Designer module

Steel Strut Designer 17-1 to 17-13
The design of a steel
strut using the Steel Strut Designer module

Steel Beam Designer 18-1 to 18-12
TThe design of a steel
Beam using the Steel Beam Designer module

Steel Column Designer 19-1 to 19-13
The design of a steel
Column using the Steel Column Designer module

Isolated Footing Designer 20-1 to 20-15
The design of an
isolated footing using the Isolated Footing Designer
Module

Pile Cap Designer 21-1 to 21-21
The design of a pile cap
using the Pile Cap Designer module

Driven Pile Designer 22-1 to 22-13
The analysis of a pile’s
capacity using the Driven Pile Designer module


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)