โปรแกรมหางนกยูง คำนวณแรงลมตามมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร มยผ.1311-50

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 14,940
Company: (บริษัท, ชื่อ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Date added: (วันที่ลง) 27/06/2018
File size: (ขนาดไฟล์) 2.56 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) https://www.gooshared.com/d/MjkzNC0xMA==

โปรแกรม  หางนกยูง คำนวณแรงลมตามมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร มยผ.1311-50  พัฒนาโดยทีมงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

 

รายละเอียดของโปรแกรม + คู่มือการใช้งาน


-  โปรแกรมคำนวณแรงลมตามมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร มยผ.1311-50
-  
ใช้งานง่าย  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ทุกอย่างอธิบายเป็นภาษาไทย


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)