โปรแกรม CCT-TRUSS Version 1.90

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 62,328
Company: (บริษัท, ชื่อ) ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
Date added: (วันที่ลง) 23/03/2018
File size: (ขนาดไฟล์) 11.88 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม CCT-TRUSS Version 1.90  (เพิ่มไฟล์แก้ไข)  โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุน Truss แบบ 2 มิติ  ที่พัฒนาโดยคนไทย  พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ใช้งานง่าย .... ไม่ต้องติดตั้ง สามารถใช้ได้เลย

รายละเอียดของโปรแกรม

*************** ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์โครงข้อหมุน พัฒนาเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน 1.80 ***************

-  เพิ่มการนำเข้าข้อมูลจาก MS-Excel
-  เพิ่มการส่งออกผลลัพธ์ไปที่ MS-Excel
-  ปรับปรุงการแสดงผลทางกราฟิก
-  ปรับการการแสดงผลลัพธ์แรงภายในชิ้นส่วนให้ชัดเจนขึ้น


โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CCT-TRUSS Version 1.80

เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุนที่พัฒนาโดยคนไทย โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน


รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

***********สิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นใน Version 1.70***************

 
1.เพิ่มตัวช่วยในรูปโครงข้อหมุนเดิมที่มีอยู่ 11 แบบ อีก 12 แบบรวมเป็นมีตัวช่วยสร้างโครงข้อหมุนทั้งหมด 23 โครงข้อหมุน

2. เมื่อเปิดโปรแกรม หรือเรียกทำชิ้นงานใหม่จะมีตัวช่วยในการสร้างโครงข้อหมุนให้เลือก

3.ในส่วนตัวช่วยสร้างโครงข้อหมุนสามารถกำหนดหน้าตัดเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้โดยแยกขนาดหน้าตัด ตามตำแหน่งของชิ้นส่วนโครงข้อหมุน ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เมื่อสร้างรูปโครงข้อหมุนเรียบร้อยแล้ว

4. เพิ่มตัวดักจับข้อผิดพลาด ในข้อมูลของโครงข้อหมุนสำเร็จรูป

5. ในตัวช่วยสร้างโครงข้อหมุนที่เป็นแบบโครงหลังคาสามารถระบุแรงลมที่มากระทำได้

6. กราฟิกทั่วไปของโครงข้อหมุน จะแสดงขนาดหน้าตัดของโครงข้อหมุนโดยอัตโนมัติ

7. กราฟิกแรงภายในชิ้นส่วน สามารถแสดงค่าทางหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยแสดงค่า ที่เป็นค่าบวกและค่าลบโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดค่าแรงบวกและแรงลบ ทั้งนี้ แรงภายในชิ้นส่วนใดที่มีค่ามากที่สุด ก็จะใช้เส้นหนา และแสดงค่าทันที

8. กราฟิกระยะเคลื่อนตัว สามารถแสดงค่าทางหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยจะโชว์ค่ามากที่สุด ทั้งในแนวแกน X และแกน Y

9. การพิมพ์ภาพกราฟิกได้แก้ไขให้แสดงค่าทั้งแรงภายในชิ้นส่วนและระยะเคลื่อนตัว

10. สามารถตรวจสอบเสถียรภาพโครงข้อหมุน ( m=2j-3)

11. สามารถตรวจสอบเสถียรภาพ จุดยึดรั้งของโครงข้อหมุน

12. ฯลฯ


****************ข้อแนะนำวิธีติดตั้ง*************************

 * ถ้ามี CCT-Truss 1.6 อยู่ ควร Remove ออกก่อน เพราะไฟล์ติดตั้งนี้ "จะไม่ได้ Remove เวอร์ชันเก่า" ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งและ/หรือใช้งานได้

*ในการ Remove แนะนำให้เลือก Remove All

* Run ไฟล์ Setup แล้วทำตามคำแนะนำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ปรากฏ

* ในขณะติดตั้ง อาจมีการแจ้งไฟล์ DLL บางไฟล์ ดังนี้

1) หากมีทางเลือกปุ่ม Yes, No, No to All "ควร" กดปุ่ม No

2) หากมีทางเลือกปุ่ม Abort, Retry, Ignore "ให้" กดปุ่ม Ignore

* หากมีปัญหาในการติดตั้ง สอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของ


แก้ภาษาต่างดาว ในตัวโปรแกรม

 

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

 

CCT-Truss 1.90 : การป้อนข้อมูลโดยใช้ตัวช่วย

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 

 

CCT-Truss 1.90 : การป้อนข้อมูลปกติ

 

TumCivil TV (Knowledge Channel) 


ใช้โปรแกรมฟรีของ อ.ดอนแล้ว / อุดหนุนโปรแกรมของ อ.ดอนได้ที่นี่ (ราคาไม่แพง)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)