โปรแกรม SYS BOLT CONNECTIONS DESIGN

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 6,901
Company: (บริษัท, ชื่อ) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
Date added: (วันที่ลง) 02/01/2018
File size: (ขนาดไฟล์) 6.42 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) https://www.syssteel.com/sys/wp-content/uploads/2016/01/Bolt_Connection.zip

โปรแกรม SYS BOLT CONNECTIONS DESIGN SOFTWARE โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ ASD 


รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ ASD


บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 - ประเทศไทย โทรศัพท์ (662) 586-7777 แฟกซ์ (662) 586-2687

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)