โปรแกรม CONNECTION DESIGN SOFTWARE LRFD

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 3,320
Company: (บริษัท, ชื่อ) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
Date added: (วันที่ลง) 02/01/2018
File size: (ขนาดไฟล์) 12.15 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) http://downloads.tumcivil.com//SYS/Connection_Design_Software_LRFD.zip

โปรแกรม CONNECTION DESIGN SOFTWARE LRFD Free โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ LRFD และสามารถ export เป็น file CAD 


รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้าง เหล็กในระบบ LRFD และสามารถ exportเป็น file CAD


บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 - ประเทศไทย โทรศัพท์ (662) 586-7777 แฟกซ์ (662) 586-2687

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)