DON_RC Version ทดลองใช้ (Demo)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 2000, NT, XP, 7, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 3,522
Company: (บริษัท, ชื่อ) ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
Date added: (วันที่ลง) 29/10/2014
File size: (ขนาดไฟล์) 2.37 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

 

 

TumCivil TV


โปรแกรม DON_RC (ของคนไทย)

โปรแกรมออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคิดทั้งชั้น + คิดทั้งหลัง พร้อมถอดวัสดุ

ถ่ายโหลดหลังคาให้ด้วย พร้อมออกแบบบันได และ ฐานราก

ราคาสมาชิก 12,000 บาท

(โปรแกรม + คู่มือ + VDO + Hardlock + คูปองสิทธิ์อบรม DON_RC 1 ครั้ง)

* อบรมการใช้งาน DON_RC สำหรับลูกค้าที่ซื้อ 1 วันเต็ม

+++ สั่งจองโปรแกรมและสั่งซื้อได้ที่นี่ +++
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ และถอดวัสดุ โดยอัตโนมัติพร้อมกันทั้งหลัง ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

DON_RC เวอร์ชันทดลองใช้

ข้อจำกัดของเวอร์ชันทดลองใช้

• ผังคานไม่เกิน 3 ผัง (อาคาร 2 ชั้น)
• แต่ละผังคาน จุดต่อไม่เกิน 15
• มี 'ตัวช่วย' 1 รูปแบบเท่านั้น
• ออกแบบฐานราก เฉพาะแบบวางบนเสาเข็ม
• การถอดวัสดุคอนกรีตและไม้แบบ ยังไม่รวมฐานราก

ความสามารถ

• วิเคราะห์และออกแบบ แผ่นพื้น คาน และเสา ทีละชั้นทุกชั้นของอาคาร รวมถึงฐานราก พร้อมกันโดยอัตโนมัติ
• มีเมนูย่อย ออกแบบฐานรากวางบนดิน ทีละต้น
• มีเมนูย่อย ออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม ทีละต้น
• ถอดวัสดุคอนกรีต ไม้แบบ และเหล็กเสริมของแผ่นพื้น คาน เสา ทั้งอาคาร และฐานรากทุกต้น
• การแสดงผลทางกราฟิก สามารถแสดงได้หลากหลายทั้งผังคาน 2 มิติ ของแต่ละชั้น, รูปทรงอาคาร 3 มิติ,
• แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด และรายละเอียดของการเสริมเหล็กพื้น-คาน-เสา-ฐานราก

คุณลักษณะเด่น

• การถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากพื้น-คาน-เสา ทำได้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่หลังคาถึงฐานราก
• ใช้ภาษาไทยในการทำงานทั้งหมด (เมนูภาษาไทย)
• รายการคำนวณภาษาไทย
• ใช้หน่วยเมตริกในการวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศไทย
• มีตัวช่วยในการป้อนข้อมูลอาคาร ซึ่งทำให้การป้อนข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วมาก
• การวิเคราะห์และออกแบบทำได้โดยอัตโนมัติ
• ผลลัพธ์การคำนวณแสดงทั้งในภาพรวมของแต่ละองค์อาคาร
• รายการคำนวณแสดงโดยละเอียดของแต่ละองค์อาคาร
• แสดงผัง/แผนภาพแรงเฉือน และโมเมนต์ดัดของคาน
• การถอดวัสดุแสดงทั้งอย่างละเอียดและแบบสรุปเพื่อนำไปใช้

ทฤษฎี

• การออกแบบองค์อาคาร ใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design, WSD) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ข้อกำหนดของกำลังและหน่วยน้ำหนักในการออกแบบ อ้างอิงตามกฎกระทรวง และมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอบเขต

• วิเคราะห์เฉพาะน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งที่กระทำกับองค์อาคารเท่านั้น
• ยังไม่รวมการวิเคราะห์แรงในแนวราบ คือ แรงลม และแรงแผ่นดินไหว
• ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบแผ่นพื้นที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยม
• ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบคานโค้ง และคานในแนวเฉียง
• ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารรับแรงบิด
• ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบเสารับโมเมนต์ดัด
• ยังไม่รวมการวิเคราะห์และออกแบบฐานรากรับโมเมนต์ดัด


+++ สั่งจองโปรแกรมและสั่งซื้อได้ที่นี่ +++
 


แบบ pdf ประกอบ VDO การสาธิตโปรแกรม


Download Now

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)