QuickDesign (ออกแบบ, เขียนแบบ, BOQ)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 30,509
Company: (บริษัท, ชื่อ) คุณยุทธนา ทับทิมทอง
Date added: (วันที่ลง) 15/04/2009
File size: (ขนาดไฟล์) 4.17 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม Quickdesign โปรแกรม Quickdesign เป็นโปรแกรมเสริมบนโปรแกรม AutoCAD เพื่อช่วยในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้าง รวมทั้งการนับปริมาณวัสดุในการนำไปเตรียม BOQ

 

เข้าชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ (Quickdesign)

ราคาโปรแกรม การเขียนแบบด้วย QuickDesign

ชื่อโปรแกรม / โมดูล

ราคา

1. งานสถาปัตย์

12,000 บาท

- เขียน Gridline เขียน เสา ผนัง

 

- เขียนประตู-หน้าต่าง สุขภัณฑ์ การ Copy เขียนรายละเอียดประตู-หน้าต่างและแก้ไข  
- แปลนหลังคา กระเบื้องหลังคา  
- รายละเอียดห้องน้ำ และบันได  
- เขียนรูปด้าน รูปตัดและตกแต่งรูป  
- เขียนผังบริเวณ  
- เขียนงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล  
- แก้ไข Heading และเขียนสารบัญ  
- ถอดปริมาณงานสถาปัตย์  
 
 
2. งานเขียนแบบโครงสร้าง

6,000 บาท

- เขียนแปลนฐานราก เสา คาน พื้น แก้ไขค่าระดับ และ Copy แบบไปชั้นอื่น

 

- เขียนหน้าตัดเสา พื้น คาน ฐานราก  
- เขียนแบบโครงสร้างหลังคา และคานหลังคา  
- เขียน Viewport ตกแต่งรูป และเขียน Dimension  
 
 
3. งานเขียนแบบและคำนวนแบบโครงสร้าง

25,000 บาท

- เขียนแปลนฐานราก เสา คาน พื้น แก้ไขค่าระดับ และ Copy แบบไปชั้นอื่น  
- คำนวนโครงสร้างพื้น คาน และเขียนหน้าตัดพื้น คาน  
- คำนวนโครงสร้างหลังคา และคานหลังคา  
- คำนวนโครงสร้างเสา ฐานราก เขียนหน้าตัดเสา ฐานราก  
- เขียน Viewport ตกแต่งรูป และเขียน Dimension  
- คำนวนโครงสร้างและเขียนแบบหน้าตัดเอง  
- ถอดปริมาณงานโครงสร้าง  
- พิมพ์แบบและรายการคำนวน  
 
 
ราคารวมงานสถาปัตย์ และโครงสร้าง (1+2+3) รวมทั้ง 3 โมดูล

35,000 บาท (43,000 บ.)

* หมายเกตุ
- ใช้ USB HardLock
- มีการอบรมการใช้งาน
- ซื้อชุดใหญ่ 35,000 บาท จะได้ทั้งหมด

 


โปรแกรม Quickdesign โปรแกรม Quickdesign เป็นโปรแกรมเสริมบนโปรแกรม AutoCAD เพื่อช่วยในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้าง รวมทั้งการนับปริมาณวัสดุในการนำไปเตรียม BOQ เหมาะสำหรับผู้ออกแบบ ช่างเขียนแบบ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง สำหรับอาคารทั่วไป โดยเฉพาะแบบขออนุญาตก่อสร้าง เพราะสามารถคำนวณโครงสร้างพร้อมแบบรายละเอียดคาน สำหรับประกอบแบบขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที

#####################################################################

การติดตั้ง

การติดตั้งตัวทดลองให้ไปที่ไฟล์ install.xls เพื่อดูคำแนะนำ

/tumcivil_2/Quickdesign

QUICK Design
โปรแกรมเขียนแบบ ถอดแบบ และ ออกแบบ จาก AutoCAD

----------------------------------
สนใจโปรแกรมโทร.

081-122-6035
 คุณบุญทัณณ์ สุเมธวานิชย์
 คุณยุทธน (ผู้พัฒนา)

#####################################################################

หรือเข้าชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ (Quickdesign)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)