QuickDesign (ออกแบบ, เขียนแบบ, BOQ)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 27,065
Company: (บริษัท, ชื่อ) คุณยุทธนา ทับทิมทอง
Date added: (วันที่ลง) 15/04/2009
File size: (ขนาดไฟล์) 2.11 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม Quickdesign โปรแกรม Quickdesign เป็นโปรแกรมเสริมบนโปรแกรม AutoCAD เพื่อช่วยในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้าง รวมทั้งการนับปริมาณวัสดุในการนำไปเตรียม BOQ

เข้าชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ (Quickdesign)

ราคาโปรแกรม การเขียนแบบด้วย QuickDesign

ชื่อโปรแกรม / โมดูล

ราคา

1. งานสถาปัตย์

12,000 บาท

- เขียน Gridline เขียน เสา ผนัง

- เขียนประตู-หน้าต่าง สุขภัณฑ์ การ Copy เขียนรายละเอียดประตู-หน้าต่างและแก้ไข
- แปลนหลังคา กระเบื้องหลังคา
- รายละเอียดห้องน้ำ และบันได
- เขียนรูปด้าน รูปตัดและตกแต่งรูป
- เขียนผังบริเวณ
- เขียนงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล
- แก้ไข Heading และเขียนสารบัญ
- ถอดปริมาณงานสถาปัตย์
2. งานเขียนแบบโครงสร้าง

6,000 บาท

- เขียนแปลนฐานราก เสา คาน พื้น แก้ไขค่าระดับ และ Copy แบบไปชั้นอื่น

- เขียนหน้าตัดเสา พื้น คาน ฐานราก
- เขียนแบบโครงสร้างหลังคา และคานหลังคา
- เขียน Viewport ตกแต่งรูป และเขียน Dimension
3. งานเขียนแบบและคำนวนแบบโครงสร้าง

25,000 บาท

- เขียนแปลนฐานราก เสา คาน พื้น แก้ไขค่าระดับ และ Copy แบบไปชั้นอื่น
- คำนวนโครงสร้างพื้น คาน และเขียนหน้าตัดพื้น คาน
- คำนวนโครงสร้างหลังคา และคานหลังคา
- คำนวนโครงสร้างเสา ฐานราก เขียนหน้าตัดเสา ฐานราก
- เขียน Viewport ตกแต่งรูป และเขียน Dimension
- คำนวนโครงสร้างและเขียนแบบหน้าตัดเอง
- ถอดปริมาณงานโครงสร้าง
- พิมพ์แบบและรายการคำนวน
ราคารวมงานสถาปัตย์ และโครงสร้าง (1+2+3) รวมทั้ง 3 โมดูล

35,000 บาท (43,000 บ.)

* หมายเกตุ
- ใช้ USB HardLock
- มีการอบรมการใช้งาน
- ซื้อชุดใหญ่ 35,000 บาท จะได้ทั้งหมด


โปรแกรม Quickdesign โปรแกรม Quickdesign เป็นโปรแกรมเสริมบนโปรแกรม AutoCAD เพื่อช่วยในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้าง รวมทั้งการนับปริมาณวัสดุในการนำไปเตรียม BOQ เหมาะสำหรับผู้ออกแบบ ช่างเขียนแบบ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง สำหรับอาคารทั่วไป โดยเฉพาะแบบขออนุญาตก่อสร้าง เพราะสามารถคำนวณโครงสร้างพร้อมแบบรายละเอียดคาน สำหรับประกอบแบบขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที

#####################################################################

การติดตั้ง

การติดตั้งตัวทดลองให้ไปที่ไฟล์ install.xls เพื่อดูคำแนะนำ

/tumcivil_2/Quickdesign

QUICK Design
โปรแกรมเขียนแบบ ถอดแบบ และ ออกแบบ จาก AutoCAD
----------------------------------
สนใจโปรแกรมโทร.
081-122-6035
 
คุณบุญทัณณ์ สุเมธวานิชย์
 
คุณยุทธน (ผู้พัฒนา)

#####################################################################

หรือเข้าชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ (Quickdesign)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)