Visual RC Design 1.7

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 11,457
Company: (บริษัท, ชื่อ) Wavee & TumCivil & กฤษดา รักษากุล
Date added: (วันที่ลง) 08/05/2008
File size: (ขนาดไฟล์) 3.26 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

Visual RC 1.7 USB - โปรแกรมออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบอร์ 1 ดีที่สุด โดยคนไทย" เป็นโปรแกรมวิเคราะห์-ออกแบบ โครงสร้าง ค.ส.ล. เหมาะกับอาคารทุกประเภท คิดแบบทั้งหลัง มองได้ 2 มิติ ประหยัด และ รวดเร็ว

 


รายละเอียดของโปรแกรม Visual RC 1.7

Visual RC Design เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สะดวกในการใช้งานด้วยการป้อนข้อมูลและแสดงผลในลักษณะที่เป็น กราฟฟิค อินเตอร์แอคทีฟ หรืออาจจะเรียกว่ามีส่วนช่วยเหลือการใช้งานในลักษณะ Graphic ( Graphic User Interface ) ด้วย การวาดภาพผังโครงสร้างลงบนหน้าต่างหลักของโปรแกรมอย่างง่ายๆ เริ่มตั้งแต่การกำหนดเส้นกริด การวางตำแหน่งเสา การวางตำแหน่งคาน(Beam) แผ่นพื้น(Slab) เรื่อยไปจนถึงการวางน้ำหนักบรรทุกทั้งชนิด Point Load และ Distributed Load หรือ Line Load ที่กระทำต่อคานหรือเสา เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลเสร็จจึงสั่งให้ Visual RC Design ทำการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีลักษณะเป็น Composite Structure ตลอดจนคำนวณปริมาณเหล็กเสริมที่จำเป็นสำหรับแผ่นพื้น คสล. คาน คสล. และ เสา คสล.

การใช้ Visual RC Design เพื่อในการคำนวณวิเคราะห์โครงสร้าง ผู้ใช้ควรมีความรู้ในเรื่องของ การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้างพอสมควร Visual RC Design ใช้การวิเคราะห์คานต่อเนื่องด้วยวิธี Moment Distribution คำนวณการถ่ายน้ำหนักและ Bending Moment ของแผ่นพื้นด้วย วิธีที่ 3 และ คำนวณหาค่าเหล็กเสริมในคานด้วยวิธี Working Stress Design ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ด้วยวิธีการคำนวณตามที่กล่าว แต่เนื่องจากการคำนวณ โครงสร้างต่างๆมีหลายวิธี การตรวจสอบด้วยวิธีต่างจากที่กล่าวไว้อาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปบ้างผลลัพธ์จาก Visual RC เป็นเพียงข้อเสนอหนึ่งที่ผู้ใช้จะต้องพิจารณา ในการนำไปใช้ออกแบบโครงสร้างด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกันกับการใช้โปรแกรมคำนวณทางด้านโครงสร้างอื่นๆ

โปรแกรม Visual RC version นี้ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก Visual RC 1.66 โดยได้เพิ่มเติมปรับปรุงคุณสมบัติในการใช้งาน และเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง ต่างๆของโปรแกรม ให้มีใช้งานสะดวก สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจาก Visual RC เดิมที่สำคัญๆ มีดังนี้

1. ลักษณะการป้อนข้อมูลโครงสร้าง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการกำหนดคุณสมบัติของชนิ้ ส่วนจะสามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการปรากฏกรอบข้อความที่มีเฉพาะช่องเติมคุณสมบัติของชิ้นส่วนขณะนั้นเท่านั้น ที่มุมขวาบนของหน้าต่างหลัก ตลอดเวลาที่ป้อนข้อมูลชนิดนั้น

2. การแสดงภาพผังโครงสร้าง จะมีคำสั่งเลื่อนภาพ ย่อขยายภาพที่ตอบสนองคำสั่งทันที (Real Time) ทำให้การป้อนข้อมูล และการมองเห็นภาพมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นกว่า Visual RC version เดิม

3. ได้เพิ่มเติมการแสดงผลลัพธ์ต่างมากขึ้น เช่น ตารางแสดงผลลัพธ์แรงปฏิกิริยาที่เสา การแสดงภาพ BMD SFD การหาผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ระยะต่างในคานเป็นต้น

4. ได้เพิ่มเติมและปรับปรุงในเรื่องของการพิมพ์ผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพิ่มความสามารถในการแสดงภาพเหมือนจริงของการพิมพ์ ( Preview) ปรับปรุงให้สามารถย่อขยายการพิมพ์ภาพผังโครงสร้าง และเลือกการพิมพ์บางส่วนของโครงสร้างได้

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ก็ยังได้ปรับปรุงความสามารถเดิมของโปรแกรมให้มีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น เช่น คำสั่ง Undo และ Redo เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ Visual RC version นี้ ได้ยกเลิกการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Hard Lock ชนิด Parallel Port แล้ว เหลือการแต่เพียงการใช้งานร่วมกับ USB Hard Lock เท่านั้น โดย USB Hard Lock ที่ใช้กับ Visual RC version เดิม ก็สามารถใช้กับ Visual RC version นี้ได้

###########################################

VDO การสาธิตการใช้งาน


ท่านสามารถตัวอย่างการสาธิตได้ที่นี่ สามารถเข้าใจได้ง่าย

สนใจสั่งซื้อและสอบถามได้ที่ 089-4990739

###########################################

เอกสารอ้างอิง / คู่มือ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ Visual RC 1.7 การใช้งานได้ที่นี่ (1.4 MB - คู่มือเต็ม)

###########################################

ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม
Visual RC 1.7

ติดตั้งไปตาม Step ข้อ 1 - 4

ลูกค้าเก่าที่มี Hardlock USB อยู่แล้วสามารถดาวน์โหลดติดตั้งไปได้เลย
โดยโปรแกรมจะขึ้นมาให้อีก 1 ตัว (1.7) และ รุ่นต่ำกว่านั้นก็ยังใช้ได้

* สำหรับผู้ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 หรือ Vista ให้คลิกที่ข้อ 2 - 4 (ไม่ต้องคลิกข้อ 1)

###########################################

ติดต่อสอบถาม

สอบถาม Email [email protected] หรือ www.tumcivil.com


หรือ โทร. 089-4990739

###########################################

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อได้ที่ 089-4990739 ครับ

ลูกค้าเก่าที่มี Hardlock USB อยู่แล้วสามารถดาวน์โหลดติดตั้งไปได้เลย
โดยโปรแกรมจะขึ้นมาให้อีก 1 ตัว (1.7) และ รุ่นต่ำกว่านั้นก็ยังใช้ได้

โปรแกรม Visual RC 1.7 (USB) ทั้งแพ็คเกจ:

ราคา 13,000 บาท (สำหรับหน่วยงาน / บริษัท)
ราคา 7,000 บาท (สำหรับบุคคล)

การสั่งซื้อ - สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่ หรือ โทร. 089-4990739

หมายเหตุ! โปรแกรม Visual RC 1.7 ตัวให้ดาวน์โหลดทดลองใช้งานเท่านั้น

###########################################

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)