โปรแกรม A.Frame 3D

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 11,887
Company: (บริษัท, ชื่อ) Wavee & คุณกฤษดา รักษากุล
Date added: (วันที่ลง) 15/08/2007
File size: (ขนาดไฟล์) 2.23 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

A.Frame 3D - เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง (Structure Analysis) ทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้าง Frame และ Truss ชนิด 3 มิติ ของคนไทยโดยเทคโนโลยีระดับโลก

 

โปรแกรม A- Frame 3D


รายละเอียดของโปรแกรม A. Frame 3D

โปรแกรม A. Frame เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง (Structure Analysis) ทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์โครงสร้าง Frame ชนิด 3 มิติ (รวมทั้งโครงข้อหมุนด้วย) (พิกัด X Y Z ตามหลักมือขวา นิ้วหัวแม่มือชี้ แกน X นิ้วชี้ ชี้แกน Y นิ้วกลางชี้ แกน Z โดยกำหนดให้นิ้วชี้ หรือ แกน Y ชี้ขึ้นบน หรือ แกน Y เป็นแกนแนวดิ่ง) ใช้วิธีการวิเคราะห์ แบบ Stiffness Method ด้วยวิธี Matrix Analysis ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างที่เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยทั่วไปโปรแกรม A Frame เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถป้อนข้อมูลโครงสร้างด้วยวิธีกราฟิค โดยใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) แทนที่การป้อนข้อมูลในลักษณะที่ต้องพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ (Text Keying) ซึ่งด้วยวิธีป้อนข้อมูลแบบนี้จะทำให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง กว่าการป้อนข้อมูลด้วยวิธีการพิมพ์ และระหว่างการป้อนข้อมูล โปรแกรมจะแสดงภาพส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างให้ผู้ใช้งานเห็นในทันที

ระบบการทำงานของโปรแกรม ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ได้ในระบบ Metric หรือ ระบบ SI

"โปรแกรม A.Frame เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติของคนไทย"

"โปรแกรม A.Frame วิเคราะห์โครงสร้างง่ายและไม่ยุ่งยากเท่า STAAD.Pro"

###########################################

VDO การสาธิตการใช้งาน

ชม VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรม A.Frame (Online) ได้ที่นี่


###########################################

ขั้นตอนหลักๆ ในการใช้โปรแกรม A Frame ก็คือ

1. ขั้นตอนการป้อนข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆคือ
- การกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม
- การกำหนดคุณสมบัติหน้าตัด Member
- การกำหนด Grid Line
- การป้อนข้อมูล Node
- การป้อนข้อมูล Member
- การป้อนข้อมูล แรงกระทำ ต่อ Node
- การป้อนข้อมูล แรงกระทำ ต่อ Member
2. การวิเคราะห์โครงสร้าง
3. การแสดงผลลัพธ์ จะประกอบด้วยการแสดงผลลัพธ์ 2 ลักษณะ
- การแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
- การแสดงผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์


###########################################

เอกสารอ้างอิง / คู่มือ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ A.Frame การใช้งานได้ที่นี่ (2.12 MB - คู่มือเต็ม)

###########################################

ขั้นตอนการติดตั้ง โปรแกรม A.Frame

1 ระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน A.Frame ได้ควรจะเป็น คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฎิบัติดาร Windows XP SP2 หรือสูงกว่า
ถ้าหาก Windows ต่ำกว่า Windows XP SP2 จะต้องติดตั้ง Windows Installer 3.0 หรือ 3.1 ก่อน ด้วย ไฟล์
WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
ซึ่งมีอยู่ในแผ่นติดตั้งโปรแกรม AFrame แล้ว

2 โปรแกรม A.Frame เป็นโปรแกรมที่พัฒนาบน Microsoft Dot net Framework 2.0
ดังนั้น เพื่อที่จะให้ใช้งานโปรแกรมได้ จึงต้องติดตั้ง Dot Net Framework ก่อน หากการติดตั้ง Dot Net Framework ไม่สามารถติดตั้งให้สำเร็จได้
แสดงว่า Windows เป็น Windows XP ที่ต่ำกว่า SP2 จะต้องติดตั้ง Windows Installer ตามข้อ 1 เสียก่อน
นอกจากนั้น A.Frame ยังต้องทำงานร่วมกับ HardLock จึงจำเป็นต้อง ติดตั้งและลงทะเบียน Hardlock Driver
ก่อนติดตั้งโปรแกรม A Frame

การติดตั้งโปรแกรม A.Frame จึงมีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน คือ

Step 1 ติดตั้ง Microsoft Dot Net Framework
Step 2 ติดตั้ง Hardlock Driver
Step 3 ลงทะเบียน Hardlock Driver เข้าสู่ระบบ
Step 4 ติดตั้งโปรแกรม AFrame.exe และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดยการติดตั้ง จะต้องดำเนินทีละขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะ ทำงานในลำดับต่อไป โดยแต่ละขั้นตอน จะปรากฎ กรอบข้อความโต้ตอบในระหว่างการติดตั้ง
หรือ เมื่อการติดตั้งในขั้นตอนนั้นแล้วเสร็จ
ข้อสังเกต ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้ง Microsoft Dot Net Frame จะใช้เวลาต่อนข้างนาน

3 ติดตั้งโปรแกรม A.Frame ด้วยโปรแกรม AframeSetup.exe แล้วดำเนินการทีละขั้นตอน ตามข้อ 2

###########################################

โปรแกรม EZ Frame จะมีขอบเขตและข้อจำกัดดังนี้

1. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้าง สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง Frame ที่กำหนดให้การเคลื่อนที่ของรอยต่อ ได้ไม่เกิน 6 ทิศทาง / node (Degree of Freedom <=6 /Node) Translation ในทิศทาง แกน X แกน Y และ แกน Z และ Rotation แกน X แกน Y และ แกน Z
2. จำนวนจุดต่อ ต่อสูงสุด( Maximum Node) 1,000 Node
3. จำนวนชิ้นส่วนสูงสุด (Maximum Member) 2,000 Member
4. จำนวนแรงกระทำประเภท Point Load ที่กระทำต่อจุดต่อทั้งหมด ไม่เกิน 2,000 แรงกระทำ
5. จำนวนแรงกระทำประเภท Moment ที่กระทำต่อจุดต่อทั้งหมด ไม่เกิน 2,000 แรงกระทำ
6. จำนวนแรงกระทำประเภท Point Load ที่กระทำต่อชิ้นส่วนทั้งหมด ไม่เกิน 4000 แรงกระทำ
7. จำนวนแรงกระทำประเภท Uniform Load ที่กระทำต่อชิ้นส่วนทั้งหมด ไม่เกิน 4000 แรงกระทำ
8. จำนวนแรงกระทำประเภท Moment ที่กระทำต่อชิ้นส่วนทั้งหมด ไม่เกิน 4000 แรงกระทำ
9. ปริมาณ แรงกระทำประเภท Point Load ที่กระทำต่อจุดต่อสูงสุด ไม่เกิน 100,000 Kg หรือ 100,000 KN
10. ปริมาณแรงกระทำประเภท Moment ที่กระทำต่อจุดต่อสูงสุด ไม่เกิน100,000 Kg-m หรือ 100,000 KN-m
11. ปริมาณ แรงกระทำประเภท Point Load ที่กระทำต่อชิ้นส่วนสูงสุดไม่เกิน 100,000 Kg หรือ 100,000 KN
12. ปริมาณแรงกระทำประเภท Uniform Load ที่กระทำต่อชิ้นส่วนสูงสุดไม่เกิน 100,00 Kg/m หรือ 100,00 KN/m
13. ปริมาณแรงกระทำประเภท Moment ที่กระทำต่อชิ้นส่วนสูงสุด ไม่เกิน 100,00 Kg-mm หรือ 100,00 KN-m
14. กำหนดให้วิเคราะห์โครงสร้างได้ 2 ระบบ (Metric or SI Unit)

###########################################

ติดต่อสอบถาม

สอบถาม Email [email protected] หรือ www.tumcivil.com


หรือ โทร. 089-4990739

###########################################

ขั้นตอนการสั่งซื้อ (คลิกดูรายละเอียดข้างล่าง)

สำหรับบุคคลทั่วไป -  โปรแกรม A.Frame 3D (USB HardLock) / "รุ่นบุคคลทั่วไป"

สำหรับบริษัท/องค์กร/ราชการ -โปรแกรม A.Frame 3D (USB HardLock) / "รุ่นบริษัท - หน่วยงานราชการ"


สามารถสั่งซื้อได้ที่ 089-4990739 ครับ

โปรแกรม A.Frame รุ่นเต็มมีลิขสิทธิ์ (2,000 Node)+ พร้อม Hardlock + คู่มือ 1 ชุด + การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง

โปรแกรม A.Frame ทั้งแพ็คเกจ ราคา 9,000 บาท

หมายเหตุ! โปรแกรม A.Frame ตัวให้ดาวน์โหลดทดลองใช้งาน สามารถใช้งานได้ 16 Nodes


###########################################

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)