RC2003 (Spreadsheets)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 44,275
Company: (บริษัท, ชื่อ) จักรพงษ์ หงษ์ยศ TumCivil.com
Date added: (วันที่ลง) 30/05/2007
File size: (ขนาดไฟล์) 175.38 KB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) https://engfanatic.tumcivil.com/tumcivil_1/content/upload/File/Excel/RC2003.zip

RC2003 (Spreadsheets) RC2003 เป็น Spreadsheets (Excel) แบบใช้ Macro ช่วยคำนวณและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD) มีรายการคำนวณจัดรูปแบบครบสวยงาม

 


รายละเอียดของโปรแกรม RC2003 (Spreadsheets)

RC2003 เป็น Spreadsheets (Excel) แบบใช้ Macro ช่วยคำนวณและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (WSD) มีรายการคำนวณจัดรูปแบบครบสวยงาม พัฒนาโดยคุณจักรพงษ์ หงษ์ยศ สามารถออกแบบได้ตั้งแต่

1. แผ่นใบปะหน้าพร้อมยืนแบบ
2. พื้น One Way Slab พร้อมรูป
3. พื้น Two Way Slab พร้อมรูป
4. ออกแบบคาน พร้อมรูปหน้าตัด
5. Bi-Axial Column Design
6. ออบแแบบพื้นยื่น
7. Column-Spiral Design
8. Column-Tied Design
9. Footing 3 Piles Design
10. Stair Design (Flight)
11. Stair Design (Flight+Landing)

พัฒนาโดยคุณจักรพงษ์ หงษ์ยศ ใน TumCivil.com
(ติดต่อได้ที่ [email protected]  หรือ ในเว็บบอร์ดของ TumCivil.com)

หรือที่เว็บบอร์ดของ Spreadsheets
/tumcivil_2/excel  (เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยน เทคนิคการใช้งาน Spreadsheets อื่นๆ


++++++++++++++++++++++++++++++

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

1. ใช้งานง่าย และแม่นยำ
2. input และ output สวย
3. เช็คคำตอบได้ง่ายเพราะมีผลการคำนวนด้วย
4. แสดงการคำนวนทั้งหมดในหน้าเดียว ทำให้จัดเก็บได้ง่าย

++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารอ้างอิง

1. การออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธี WSD ของ ศ.ดร.วินิต ช่อวิเชียร
2. การออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธี WSD ของ ดร.สถาพร โภคา
3. การออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธี WSD ของ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
4. เอกสารการออกแบบเสาเข็ม 3 ต้น ของ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว บน www.tumcivil.com

###########################################

การติดตั้ง

ต้องเปิดการใช้งาน Macros (Enable Macros) ก่อน ทุกครั้งก่อนใช้งาน

* สำหรับผู้ที่เปิดโปรแกรมไม่ได้ ให้ไปที่ MS Excel ตรง -> Tools (เครื่องมือ) -> Macro (มาโคร) -> Security (ความปลอดภัย) -> แล้วคลิกตรงแถบปานกลาง (Medium) แล้วค่อยเปิดใหม่นะครับ

###########################################

* ดาวน์โหลดได้ที่ www.tumcivil.com

สอบถาม Email [email protected]  หรือ www.tumcivil.com

หรือที่เว็บบอร์ดของ Spreadsheets

/tumcivil_2/excel  (เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยน เทคนิคการใช้งาน Spreadsheets อื่นๆ)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)