PC-Slab (แผ่นพี้นคอนกรีตอัดแรง)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 11,547
Company: (บริษัท, ชื่อ) TumCivil.com
Date added: (วันที่ลง) 11/03/2007
File size: (ขนาดไฟล์) 2.51 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

PC-Slab เป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณออกแบบแผ่นพื้นอัดแรง และสำหรับตรวจสอบรายการคำนวณด้วยครับ เหมาะสำหรับโรงงานผลิตพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และวิศวกรใช้สำหรับทำรายการคำนวณ และตรวดสอบรายการคำนวณ


โปรแกรม PC-Slab (โปรแกรมแผ่นพี้นคอนกรีตอัดแรง)

เป็นโปรแกรมที่ใช้คำนวณออกแบบแผ่นพื้นอัดแรง และสำหรับตรวจสอบรายการคำนวณด้วยครับ เหมาะสำหรับโรงงานผลิตพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และวิศวกรใช้สำหรับทำรายการคำนวณ และตรวดสอบรายการคำนวณ

รายละเอียดของโปรแกรม

 1. หน้าจอนี้สำหรับปรับเปลี่ยนรายการคำนวณครับ ความหนาของคอนกรีตทับหน้า ( Thickness of topping ) กำลังอัดของคอนกรีตทับหน้า ( Strength of topping ) ความยาวของแผ่นพี้น ( Span ) เป็นความยาวทั้งหมด ( not clear span ) ขนาดเส้นผ่าน ศ.ก. ของลวดอัดแรง มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 4 mm , 5 mm และสามารถเลือก Auto ในกรณีที่ต้องการให้คำนวณเอง
น้ำหนักจร ระยะเยื้อง ศ.ก. ตามแนวดิ่ง

 2. หน้าจอนี้เมื่อกดปุ่ม Calculation จะแสดงผลการคำนวน ออกมาให้ทราบ ในกรณีที่ต้องการรายการคำนวณให้กดปุ่ม Print หรือ กดคีย์ Alt + p

 3. ในกรณีที่ทำการคำนวณแล้วผลการคำนวณผิดพลาด จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าความยาวแผ่นพืนยาวถึง 5 เมตร แต่กลับใช้ความหนาคอนกรีตทับหน้าเพียง 5 cm.4. หน้าจอนี้สำหรับปรับค่าต่าง ๆ ของแผ่นพื้น

รายละเอียดของโปรแกรม (เพิ่มเติม)

ฝากคนที่ดาวน์โหลดไปใช้งาน วิจารณ์ด้วยนะครับ จะได้มีข้อปรับปรุงและมีกำลังใจในการพัฒนาต่อไป

###########################################

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)