Pojjaman - พจมาน บัญชีก่อสร้าง

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 21,120
Company: (บริษัท, ชื่อ) บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
Date added: (วันที่ลง) 24/04/2006
File size: (ขนาดไฟล์) 20.82 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม พจมาน บัญชี-ก่อสร้าง เป็น ซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พจมาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น

 


โปรแกรม พจมาน - ซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Pojjaman – Construction Accounting Software

พจมาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น

รายละเอียดของโปรแกรม

ทุกวันนี้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกวัน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวการณ์เช่นนี้

การจัดการข้อมูลทางบัญชีและต้นทุนของโครงการ เป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักมองข้าม ทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสำหรับธุรกิจ การรับทราบต้นทุนที่แท้จริง ณ เวลาหนึ่งๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานได้ทันเวลา
พจมาน จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม BOQ เอกสารประมูล เริ่มโครงการ ลงบัญชี ควบคุมต้นทุน จนกระทั่งจบโครงการ พจมานคือเครื่องมือที่ดีที่สุด ทำให้ผู้รับเหมาทำงานได้ง่ายขึ้น :


ทำ BOQ ได้เร็วขึ้น 3 เท่า ไม่ต้องวุ่นวายกับการค้นหาราคาวัสดุจากซัพพลายเออร์ต่างๆ และลดความผิดพลาด
ด้วยฐานข้อมูลวัสดุจาก พจมาน ทำให้คุณสามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ได้ทันที และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเองได้
สามารถรองรับการทำงานหลายโครงการ และแยกต้นทุนตามโครงการได้
เมื่อเริ่มโครงการ การบวนการจัดซื้อวัสดุผ่าน พจมาน ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งปริมาณและราคา
ที่สำคัญข้อมูลจากหน้างานและข้อมูลทางบัญชีจากสำนักงานจะเชื่อมโยงกัน

รองรับการเบิก-คืน วัสดุที่หน้างาน แม้กระทั่งการโยกย้ายวัสดุและเครื่องจักรระหว่างหน้างาน
การจัดการเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาช่วง
การส่งงวดงาน และการคำนวณต้นทุนระหว่างงวดงาน
การควบคุมต้นทุน เปรียบเทียบ ต้นทุนที่แท้จริงกับงบประมาณใน BOQ พร้อมเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์
สรุปผลกำไร-ขาดทุน ของโครงการ ทันทีหลังจากจบโครงการ ฯลฯ

############################################

การติดตั้ง

• Download แผ่นพับแนะนำโปรแกรม "พจมาน" บัญชี-ก่อสร้าง (Brochure.pdf 4.44 MB)

• Download ฐานข้อมูลตัวอย่าง

###########################################

พัฒนาโดย / ติดต่อ

บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคุณภาพสูงขึ้นมาตอบสนองความต้องการของธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โดยมีความมุ่งมันที่จะเป็นผู้นำด้านระบบการบริหารโครงการด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศไทย
ทั้งนี้พันธกิจขั้นต้นของ ลองกอง สตูดิโอ คือ " การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารต้นทุน และระบบบัญชี สำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง " โดยทำให้ผู้รับเหมาเพิ่มศักยภาพในการประมูลโครงการ รับรู้ต้นทุนจริงได้ทุกช่วงเวลา รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีต้นทุนอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ได้ทันที นอกจากนี้จะต้องมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการเพิ่มเติมของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
299/307  หมู่บ้านพงษ์เพชรเคหะ 2  ซอย  4  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210
โทร. 0-2789-5510  ,   0-2982-8838 
โทรสาร. 0-2573-1010


Email:
[email protected]

###########################################


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)