ActiveCMMS

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 5,572
Company: (บริษัท, ชื่อ) บริษัท ดาต้าซอฟท์ อินเตอร์เน็ต จำกัด
Date added: (วันที่ลง) 12/10/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 4.93 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Demo
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

ActiveCMMS  โปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้บริหารจัดการ งานซ่อมบำรุงในโรงงาน อาคารต่างๆ

 


โปรแกรม ActiveCMMS (บริหารจัดการ งานซ่อมบำรุงในโรงงาน อาคารต่างๆ)

พัฒนาโดย บริษัท ดาต้าซอฟท์ อินเตอร์เน็ต จำกัด

###########################################

รายละเอียดของโปรแกรม

ActiveCMMS (โปรแกรม บริหารจัดการ งานซ่อมบำรุงในโรงงาน อาคารต่างๆ) :
โปรแกรม ActiveCMMS DEMO เป็นโปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบประกอบอาคารต่างๆ โดยใช้หลักการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทำให้งานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างสะดวกมีมาตรฐานการทำงานสูงขึ้น ลดเวลา Downtime ที่ไม่พึงประสงค์ได้

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในองค์กรของคุณด้วย ActiveCMMS Demo version โปรแกรมระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ที่ใช้งานง่าย พร้อมเมนูการสั่งงานภาษาไทย ด้วยโปรแกรมรุ่น demo version นี้ท่านสามารถ วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันหรือ Preventive Maintenance ได้ทุกเครื่องจักรการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและทำการซ่อมบำรุงภายในองค์กรตอบสนองต่อปัญหาการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นภายในโรงงานได้ทันที รายงานการซ่อมบำรุงรายกิจกรรม และรายงานเชิงวิเคราะห์

-โปรแกรมรุ่นนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานคนเดียว ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมรุ่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสินค้า ดังนั้นจะมีรายชื่อของสินค้าและบริการปรากฏอยู่ในโปรแกรม
2. ขอ Password ได้ที่ [email protected]

--------------------------------------------------------------------------------

Program Features (คุณสมบัติของโปรแกรม) :

1. กำหนดทำการบำรุงรักษา ล่วงหน้าตามวันที่กำหนด (Fix Date)
2. กำหนดระยะการบำรุงรักษา ตามจำนวนวันที่กำหนด (Period Scheduling)
3. กำหนดทำการบำรุงรักษา เมื่อรอบเครื่องถึงระยะที่กำหนดหรือจำนวนของที่ผลิตได้ (Fix run)
4. กำหนดระยะการบำรุงรักษา เมื่อรอบเครื่องครบทุกระยะที่กำหนด (Run scheduling)
5. กำหนดวันทำงาน/ไม่ทำงานได้
6. เลื่อน/ไม่เลื่อน วันทำ PM เข้า/ออก เมื่อตรงวันหยุดให้อัตโนมัติ
7. รองรับการแจ้งซ่อมฉุกเฉิน
8. งานต่างๆ ที่ระบบแจ้งว่าถึงกำหนดต้องทำ ผู้ใช้งานสามารถสั่งดำเนินการ ยกเลิก ได้ตามความเหมาะสม
9. กำหนดวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
10. กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำงานได้ คน,อะไหล่,เครื่องมือ,ผู้รับเหมาภายนอก
11. เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการซ่อมบำรุงครั้งต่อไป
12. สรุปค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงตามรหัสค่าใช้จ่ายได้ เพื่อความสะดวกในการ Allocate Cost ไปตามหน่วยงานต่างๆ
13. เก็บข้อมูลจากมิเตอร์ เกจวัดค่าต่างๆ มาแสดงผลในรูปแบบกราฟ มาวิเคราะห์หาความผิดปกติหรือแนวโน้มอาการเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Predictive Maintenance)
14. โปรแกรมรุ่น Commercial มีระบบตรวจสอบความขัดแย้ง การใช้ทรัพยากร การสั่งซื้ออะไหล่และควบคุมคลังสินค้าในตัว
15. Update Features เป็นประจำ ...

###########################################


* ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.datasoftinternet.com/cmms.php  หรือ www.tumcivil.com  

สอบถามโทร. 0-1587-7148 (คุณธเนศ สุวรรณผ่อง)


###########################################


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)