RC 2000 v3 (WAVEE RC2000)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 17,059
Company: (บริษัท, ชื่อ) Wavee
Date added: (วันที่ลง) 21/06/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 3.70 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

RC2000 v3  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนา โดยคนไทย วิเคราะห์ออกแบบ ค.ส.ล. แบบทฤษฎีกำลังปะลัย + แถมโปรแกรมออกแบบเสา และ ฐานราก by WAVEE

 


รายละเอียดของโปรแกรม RC 2000 v3

โปรแกรม RC-Design Thai Version
- เป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย
วิธี
ใช้ทฤษฎีกำลังปะลัยตามมาตราฐาน ว.ส.ท ประกอบด้วย
การวิเคราะห์และออกแบบ
คาน พื้น ฐานราก เสา บันได
- เมนูเป็นภาษาไทย ง่ายต่อการศึกษาและใช้งาน
- พิมพ์ผลการวิเคราะห์และออกแบบ เพื่อประกอบรายการคำนวณ

Version นี้ล็อคค่า STRENGTH
Concret ไว้ไม่ให้เกิน 150 ksc.ซึ่งเมื่อใช้โปรแกรมคำนวณทำให้เปลืองเหล็กขึ้น

(ถ้าเป็นบ้านก็คงแพงค่าเหล็กขึ้นอีกนิดหน่อยเป็นพันๆบาท)

แต่ถ้าเป็นตึกใหญ่ๆจะยิ่งแพงขึ้นอีกทำให้ไม่ประหยัดแต่ปลอดภัยมากขึ้น

โดยท่านผู้พัฒนาได้จัดทำเพียงเพื่อตรวจสอบการคำนวณวิศวกรลูกน้องจึงล็อคค่า STRENGTH Concret ไว้ไม่ให้เกิน 150 วิศวกรหลายคนที่ใช้บ่นกันมากนั้นว่ามีข้อผิด พลาดจริงๆเป็นคำเตือนที่เราเตือนตลอดและถ้าผู้ใช้โปรแกรมดื้อดึงหรือป้อนมั่วๆ จะมีข้อความเตือนเสมอเพื่อป้องกันการผิดพลาด

นี่คือสารจากผู้เขียนนะครับ

" โปรแกรมออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.2000 

โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง ค.ส.ล.เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักศึกษา หรือ ผู้สนใจทั่วไป ฯลฯ จุดประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้ผู้ใช้โปรแกรมได้รับความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ ในการคำนวณ ในการเขียนแบบ ออกแบบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน โดยเน้นการใช้งานเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะป้อนข้อมูลได้โดยง่าย และได้ผลในการคำนวณที่รวดเร็ว ถูกต้องไม่ผิดพลาด เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ในการก่อสร้างโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผู้เขียนได้ประสบการณ์จากการที่คลุกคลีอยู่ในวงการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีโอกาสประสานงานกับทีมงานต่างๆทุกระดับ ได้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความพลั้งเผลอ หรือหลงลืม ความเข้าใจในกฏหมายหรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งอาจเกิดผิดพลาดขึ้นได้เสมอระหว่างการทำงานของทีมงานต่างๆ ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนได้พยายามค้นคิด ป้องกัน แนะนำสร้างสรร หาหนทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ดีที่สุด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนี้คงอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้ทุกระดับ หากท่านมีข้อแนะนำ ผู้เขียนยินดีที่จะรับฟัง และนำไปพิจารณาแก้ไข "

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)