Linear Optimizer 1.0 (Bar Cut)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 3,433
Company: (บริษัท, ชื่อ) คุณ ยุทธนา ท้าวนอก
Date added: (วันที่ลง) 21/04/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 8.71 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Shareware
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

Linear Optimizer 1.0 (Bar Cut) โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ "Linear Optimizer" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ เช่น ท่อน้ำ ท่อนไม้ เหล็กเส้น โดยมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และทำให้เหลือเศษวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งานน้อยที่สุด

 เหมาะสำหรับวิศวกรโยธามาก ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ตัดเหล็กให้เหลือเศษน้อยสุด Bar Cut


***********รายละเอียดของโปรแกรม*********

เขียนโดย คุณ ยุทธนา ท้าวนอก
จัดจำหน่ายโดย TumCivil.com

Linear Optimizer 1.0 (Bar Cut) โปรแกรมคำนวณการตัดชิ้นงาน 1 มิติ "Linear Optimizer" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ เช่น ท่อน้ำ ท่อนไม้ เหล็กเส้น โดยมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และทำให้เหลือเศษวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งานน้อยที่สุด

"Linear Optimizer" เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณการตัดชิ้นงานแบบ 1 มิติ เช่น ท่อน้ำ ท่อนไม้ เหล็กเส้น โดยมุ่งคำนวณหาวิธีการตัดที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด และทำให้เหลือเศษวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งานน้อยที่สุด ในงานโยธา โปรแกรมหาวิธีตัดเหล็กเส้นที่มีหลายความยาวให้เสียเศษน้อยที่สุด โปรแกรมหาวิธีตัดวัสดุให้ได้ความยาวและจำนวนความต้องการ

ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดของอุปกรณ์การตัด ขนาดชิ้นงานที่ต้องการ จำนวนชิ้นงานที่ต้องการ ขนาดชิ้นงานหลัก รวมไปถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายในการตัดต่อครั้ง หรือค่าใช้จ่ายต่อความยาวในการตัด เพื่อให้สามารถทราบถึงต้นทุนของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการออกแบบและคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นส่วนตามจำนวนที่ต้องการ จากวัตถุดิบที่กำหนดให้ และยังสามารถกำหนดขนาดของรอยตัดในแต่ละวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบแต่ละชิ้นเพื่อคำนวณหาต้นนของชิ้นส่วนหลังการตัดได้อีกด้วย

ซอฟต์แวร์มีรายการให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานสรุปการตัด รายงานสรุปภาพการตัด และรายงานสรุปต้นทุนของชิ้นส่วน

ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95/98/ME/XP/NT/2000.

*************************************************************************

หลักการทำงาน / ตัวอย่าง  Linear Optimizer 1.0

  เช่น มีท่อน้ำขนาดยาว 6 เมตร 10 ท่อน ต้องการคำนวณหาวิธีการตัด
  โดยตัดด้วยใบเลื่อยขนาด 2 มม. ให้ได้
  ความยาว 0.75 เมตร จำนวน 10 ท่อน
  ความยาว 1.25 เมตร จำนวน 15 ท่อน
  ความยาว 0.5 เมตร จำนวน 20 ท่อน
  ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 7 ท่อน
  ว่าจะมีการตัดอย่างไรให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่าที่สุด ?

*************************************************************************

ซอฟต์แวร์ Linear Optimizer 1.0 ใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) ในการจัดเก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน รอยตัด รวมไปถึงงานตัด เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ ซอฟต์แวร์จึงได้ใช้ชุดปุ่มจัดการฐานข้อมูล (Database Navigation) ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกันในข้อมูลทุกชุด

สำหรับคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมเป็นดังนี้

1. สามารถคำนวณการตัดชิ้นงานต่อครั้งได้ไม่จำกัดขนาดและจำนวน
2. สามารถกำหนดขนาดรอยตัด
3. สามารถคำนวณต้นทุนของชิ้นงานจากค่าใช้จ่ายในการตัดต่อครั้ง หรือค่าใช้จ่ายต่อความยาวในการตัด
4. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละชิ้นงานได้
5. สามารถกำหนดราคาของแผ่นงานหลักได้
6. สามารถกำหนดสีของชิ้นงานแต่ละแผ่นได้โดยอิสระ
7. สามารถกำหนดทิศทางการตัดได้
8. สามารถในการออกแบบและคำนวณหาวิธีการตัดชิ้นส่วนตามจำนวณที่ต้องการ
9. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของชิ้นงานในการตัดได้
10. สามารถรายงานสรุปภาพการตัด และรายงานสรุปต้นทุนของชิ้นส่วน
11. ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
12. พร้อมรายงานให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ
13. เหมาะสำหรับวิศวกรโยธามาก ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ตัดเหล็กให้เหลือเศษน้อยสุด BarCut

*************************************************************************

การสั่งซื้อโปรแกรม

ราคา Linear Optimizer 1.0 (Bar Cut) จำหน่ายอยู่ที่ราคา 6,000 บาท/ลิขสิทธิ์

สั่งซื้อโทร 09- 4990739 ครับ ตลอด 24 ชม. หรือ คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ  

(หมายเหตุ : สั่งซื้อต่อครั้งมากกว่า 1 ชุดมีส่วนลดตามจำนวน)

*************************************************************************
Note : โปรแกรมรุ่นทดลองใช้ถูกจำกัดความสามารถในการใช้งานบางจุด
และสามารถ ทดสอบการทำงานได้ 21 วัน ครับ

*************************************************************************
* ความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ทางผู้พัฒนาคาดหวังมากที่สุด ดังนั้นจึงตัดสินใจกำหนดสิทธิ์การปรับปรุงรุ่น (UPGRADE) ฟรีภายในรุ่นย่อยเดียวกัน ซึ่งการปรับปรุงรุ่นแต่ละครั้งจะทำการปรับปรุง คุณสมบัติต่างๆของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพต่างๆสูงขึ้น เช่น ประสิทธิภาพการคำนวณ รูปแบบการแสดงผล และปรับปรุงการใช้งานต่างๆตามที่ได้รับการแนะนำติชมจากผู้ใช้ทุกท่าน

* สั่งซื้อโปรแกรมเราทั้งหมดได้ที่ www.tumcivil.com/shopping


* หากมีปัญหาในการติดตั้ง สอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของ www.tumcivil.com


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)