ถอดแบบและประมาณราคา ESPV

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 94,499
Company: (บริษัท, ชื่อ) คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Date added: (วันที่ลง) 04/02/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 879.71 KB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

ESPV โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคา ใช้ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุต่างๆอย่างง่ายๆ เช่น งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน, งานทาสี

 


***********รายละเอียดของโปรแกรม*********

โปรแกรม ESPV โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาอาคาร ESPV

โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาอาคารถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการประมาณราคาอาคาร และงานก่อสร้างอาคารหรือใช้ถอดแบบวัสดุต่างๆ อย่างง่ายๆ  เช่น งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน, งานทาสี  โดยโปรแกรมสามารถใช้ในการคิดคำนวณหาหน่วยวัสดุในงานก่อสร้างนอกจากนี้ผู้ใช้ สามารถ กำหนดรายการก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและเปอร์เซ็นต์เผื่อได้เองจาก Excel ซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณ ได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องมากที่สุด

จัดทำโดย

1. นายพุตรา เจ๊ะหนุ่ม
2. นายวิบุรณ์ เทียนทอง
3. นายสิริชัย สุพรรณสาย

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://pbru.ac.th/ct/research_m/research5.htm

* Note !! ถึงแม้จะไม่ดีมาก แต่ก็เป็นการสร้างสรรค์และเป็นจุดสร้างกำลังใจและแนวทางของคนที่จะเริมทำทางด้านนี้  ถ้าสถาบันใดมีโปรแกรมที่อยากจะเผยแพร่ ส่งมาได้เลยครับ หรือโทร. 09-4990739 นะครับ


* หากมีปัญหาในการติดตั้ง สอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของ www.tumcivil.com


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)