ถอดแบบและประมาณราคา ESPV

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 100,776
Company: (บริษัท, ชื่อ) คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Date added: (วันที่ลง) 04/02/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 879.71 KB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

ESPV โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคา ใช้ประมาณราคาและถอดแบบวัสดุต่างๆอย่างง่ายๆ เช่น งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน, งานทาสี


 


***********รายละเอียดของโปรแกรม*********

โปรแกรม ESPV โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาอาคาร ESPV

โปรแกรมถอดแบบและประมาณราคาอาคารถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการประมาณราคาอาคาร และงานก่อสร้างอาคารหรือใช้ถอดแบบวัสดุต่างๆ อย่างง่ายๆ  เช่น งานฐานราก, งานตอม่อ, เสา คสล., งานไม้ , วัสดุมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน, งานทาสี  โดยโปรแกรมสามารถใช้ในการคิดคำนวณหาหน่วยวัสดุในงานก่อสร้างนอกจากนี้ผู้ใช้ สามารถ กำหนดรายการก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและเปอร์เซ็นต์เผื่อได้เองจาก Excel ซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณ ได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องมากที่สุด

จัดทำโดย

1. นายพุตรา เจ๊ะหนุ่ม
2. นายวิบุรณ์ เทียนทอง
3. นายสิริชัย สุพรรณสาย

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://pbru.ac.th/ct/research_m/research5.htm

* Note !! ถึงแม้จะไม่ดีมาก แต่ก็เป็นการสร้างสรรค์และเป็นจุดสร้างกำลังใจและแนวทางของคนที่จะเริมทำทางด้านนี้  ถ้าสถาบันใดมีโปรแกรมที่อยากจะเผยแพร่ ส่งมาได้เลยครับ หรือโทร. 09-4990739 นะครับ


* หากมีปัญหาในการติดตั้ง สอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของ www.tumcivil.com

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)