การส่งน้ำ/ติดตามผล (WASAM 3.01)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 2,377
Company: (บริษัท, ชื่อ) กรมชลประทาน
Date added: (วันที่ลง) 12/01/2005
File size: (ขนาดไฟล์) 10.86 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

WASAM 3.01  โปรแกรมการวางแผนการส่งน้ำและติดตามผล (WASAM 3.01)  โดยกรมชลประทาน


Program Descriptions :

โปรแกรมการวางแผนการส่งน้ำและติดตามผล (WASAM 3.01)

------------------------------------------------------------------
How to Install :

1. หลังจาก Unzip แล้ว จะต้องใช้คำสั่ง Extract ไฟล์ทั้งหมดไปที่ Folder ที่เราสร้างไว้
2. โดยมันจะไปสร้าง Folder ตามชื่อ 1 - 8 / Folder 1 - Folder 8
3. ให้คลิกที่ Setup.exe ที่ Folder 1 แวทำตามขั้นตอน

หมายเหตุ : ผู้ใดสนใจโปรแกรมด้านชลประทานในรูปแบบของ CD สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการชลประทาน

สนใจติดต่อ E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๑๑๑๒๐ โทร. ๐-๒๕๘๓-๘๓๑๒ , ๐-๒๕๘๔-๐๓๗๘-๙


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)