โปรแกรมคำนวนราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 3.1, 95, 98
Downloads: (จำนวนครั้ง) 30,084
Company: (บริษัท, ชื่อ) โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
Date added: (วันที่ลง) 15/12/2004
File size: (ขนาดไฟล์) 3.35 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรมคำนวนราคาอุปกรณ์ไฟฟ้EEC 1.0  โปรแกรมคำนวณราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นโปรแกรมที่สามารถคำนวณราคารวม ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือภายในห้องว่า มีราคารวมเป็นเท่าใด


***********รายละเอียดของโปรแกรม*********

โปรแกรมคำนวณราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นโปรแกรมที่สามารถคำนวณราคารวม ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือภายในห้องว่า มีราคารวมเป็นเท่าใด โดยจะสามารถเลือกจำนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด ว่าต้องการชนิดละกี่ชิ้น แล้วคำนวณออกมาเป็นราคารวมต่อหนึ่งห้อง โดยจะสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับ ช่างไฟฟ้าหรือผู้รับเหมาประมาณราคาในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

1. สามารถคำนวณราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
2. สามารถหาราคาของอุปกรณ์หลายชิ้นได้
3. สามารถเลือกรายการได้ว่าต้องการวัสดุใดบ้าง
4. สามารถคำนวณราคารวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เลือกใช้ทั้งหมดในการประมาณราคาได้

จัดทำโดย
1. นายสุริยะ    ภิรมณ์ภักดี      463534527
2. นายเฉลิมชนม์   คุ่ยเจริญ     463534513
3. นายวรวัฒน์   รุ่งแจ้ง            463534515

วิธีใช้งาน
หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม โดยขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมมีดังขั้นตอนต่อไปนี้

- Windows98
(เนื่องจากในการเขียนโปรแกรมได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows98 ดังนั้น Xp จึงไม่สามารถรองรับได้)
1.ให้ Double click ที่ vbruntime6 ก่อน จะมีหน้าต่าง winzip ขึ้นมาให้ click ที่ Unzip

2. หลังจากนั้นให้เข้าไปที่ Folder EEC 1.0 vb แล้ว Double click ที่ EEC 1.0 แล้วทำเหมือนข้อ 1

3. โปรแกรมจะอยู่ที่ Folder C: Program Files EEC1.0 ให้เข้าไป Click ขวาที่ EEC 1.0 . exe แล้วเลือก >

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)