CCT-TRUSS Version 1.70

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 57,338
Company: (บริษัท, ชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ชยธร ชาติพฤกษพันธุ์, นาย บวร วัฒนอัมพรกุล, และที่ปรึกษา ผศ. สรกานต์ ศรีตองอ่อน
Date added: (วันที่ลง) 22/07/2004
File size: (ขนาดไฟล์) 4.77 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

อัพเดทเป็นรุ่น 1.80 แล้วที่นี่  CCT-TRUSS Version 1.80

CCT-TRUSS Version 1.80

อัพเดทเป็นรุ่น 1.80 แล้วที่นี่  CCT-TRUSS Version 1.80


 

โปรแกรม CCT-TRUSS Version 1.70  โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุน Truss ที่พัฒนาโดยคนไทย พัฒนาโดยทีมงานคนไทย ใช้งานง่าย


รายละเอียดของโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CCT-TRUSS Version 1.70
เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์โครงข้อหมุนที่พัฒนาโดยคนไทย โดย

ว่าที่ร้อยตรี ชยธร ชาติพฤกษพันธุ์
นาย บวร วัฒนอัมพรกุล
และที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรกานต์ ศรีตองอ่อน h
สำหรับ Version นี้ ได้แก้ไขปัญหาเรื่องการติดตั้งแล้ว


รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม
<<<โปรแกรม CCT-TRUSS 1.70>>>

- ***********สิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นใน Version 1.70****************

1. เพิ่มตัวช่วยในรูปโครงข้อหมุนเดิมที่มีอยู่ 11 แบบ อีก 12 แบบ รวมเป็นมีตัวช่วยสร้างโครงข้อหมุนทั้งหมด 23 โครงข้อหมุน
2. เมื่อเปิดโปรแกรม หรือเรียกทำชิ้นงานใหม่ จะมีตัวช่วยในการสร้างโครงข้อหมุนให้เลือก
3. ในส่วนตัวช่วยสร้างโครงข้อหมุนสามารถกำหนดหน้าตัดเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้ โดยแยกขนาดหน้าตัด ตามตำแหน่งของชิ้นส่วนโครงข้อหมุน ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนได้เมื่อสร้างรูปโครงข้อหมุนเรียบร้อยแล้ว
4. เพิ่มตัวดักจับข้อผิดพลาด ในข้อมูลของโครงข้อหมุนสำเร็จรูป
5. ในตัวช่วยสร้างโครงข้อหมุนที่เป็นแบบโครงหลังคา สามารถระบุแรงลมที่มากระทำได้
6. กราฟิกทั่วไปของโครงข้อหมุน จะแสดงขนาดหน้าตัดของโครงข้อหมุน โดยอัตโนมัติ
7. กราฟิกแรงภายในชิ้นส่วน สามารถแสดงค่าทางหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยแสดงค่า ที่เป็นค่าบวกและค่าลบ โดยใช้สีเป็นตัวกำหนดค่าแรงบวกและแรงลบ ทั้งนี้ แรงภายในชิ้นส่วนใด ที่มีค่ามากที่สุด ก็จะใช้เส้นหนา และแสดงค่าทันที
8. กราฟิกระยะเคลื่อนตัว สามารถแสดงค่าทางหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยจะโชว์ค่ามากที่สุด ทั้งในแนวแกน X และแกน Y
9. การพิมพ์ภาพกราฟิกได้แก้ไขให้แสดงค่าทั้งแรงภายในชิ้นส่วน และระยะเคลื่อนตัว
10. สามารถตรวจสอบเสถียรภาพโครงข้อหมุน ( m=2j-3)
11. สามารถตรวจสอบเสถียรภาพ จุดยึดรั้งของโครงข้อหมุน
12. ฯลฯ

-*************************ข้อแนะนำ วิธีติดตั้ง**********************************

* ถ้ามี CCT-Truss 1.6 อยู่ ควร Remove ออกก่อน เพราะไฟล์ติดตั้งนี้ "จะไม่ได้ Remove เวอร์ชันเก่า" ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งและ/หรือใช้งานได้
*ในการ Remove แนะนำให้เลือก Remove All
* Run ไฟล์ Setup แล้วทำตามคำแนะนำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ปรากฏ
* ในขณะติดตั้ง อาจมีการแจ้งไฟล์ DLL บางไฟล์ ดังนี้
1) หากมีทางเลือกปุ่ม Yes, No, No to All "ควร" กดปุ่ม No
2) หากมีทางเลือกปุ่ม Abort, Retry, Ignore "ให้" กดปุ่ม Ignore
* หากมีปัญหาในการติดตั้ง สอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของ www.tumcivil.com


- รายละเอียดการใช้งาน

* ดาวน์โหลดได้จาก www.tumcivil.com  จะเป็นรายละเอียดการใช้งานอย่างย่อของโปรแกรม CCT-Truss ซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าคือ 1.0 โดยเวอร์ชัน 1.70 ได้ตัดส่วนการออกแบบออกก่อนเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมในภายหลัง และมีการพัฒนาส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม แต่การใช้งานหลักยังเป็นไปในรูปแบบเดิม
* หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากปริญญานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบโครงข้อหมุน" โดย จิราวุฒิ เทียนคำ และธนวัฒน์ โอฬารกุลวัฒน์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และ CCT-Truss 1.70 โดย ชยธร ชาติพฤกษพันธุ์ และบวร วัฒนอัมพรกุล จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
* การเซฟไฟล์ใน CCT-Truss จะเซฟ "เฉพาะไฟล์อินพุต" เท่านั้น ดังนั้น เมื่อเปิดไฟล์เดิมขึ้นมา "หากต้องการทราบค่าผลลัพธ์" จะต้องวิเคราะห์ก่อน


อัพเดทเป็นรุ่น 1.80 แล้วที่นี่  CCT-TRUSS Version 1.80

CCT-TRUSS Version 1.80

อัพเดทเป็นรุ่น 1.80 แล้วที่นี่  CCT-TRUSS Version 1.80


 


ใช้โปรแกรมฟรีของ อ.ดอนแล้ว / อุดหนุนโปรแกรมของ อ.ดอนได้ที่นี่ (ราคาไม่แพง)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)