จัดการจราจรและหาเส้นทาง

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 5,028
Company: (บริษัท, ชื่อ) นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี
Date added: (วันที่ลง) 25/07/2003
File size: (ขนาดไฟล์) 1.90 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม คำนวณการจัดการจราจร และหาเส้นทางดีที่สุดในการเดินรถ  เป็น software เชิง optimization ที่สามารถนำข้อมูล state หรือสถานการณ์ปัจจุบันของ สภาพถนนมาประมวลผลเป็น อัตราส่วนของการเปิด – ปิดสัญญาณไฟจราจรในแต่ละ สี่แยกได้ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนประมวลผลหลัก และโปรแกรมบนมือถือที่สามารถนำข้อมูลสภาพถนนในเวลานั้นๆ ไปประมวลผลเพื่อหาเส้นทางเดินรถที่ใช้เวลาน้อยที่สุดได้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประมวลผลย่อย


รายละเอียดของโปรแกรม

เป็น software เชิง optimization ที่สามารถนำข้อมูล state หรือสถานการณ์ปัจจุบันของ สภาพถนนมาประมวลผลเป็น อัตราส่วนของการเปิด – ปิดสัญญาณไฟจราจรในแต่ละ สี่แยกได้ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนประมวลผลหลัก และโปรแกรมบนมือถือที่สามารถนำข้อมูลสภาพถนนในเวลานั้นๆ ไปประมวลผลเพื่อหาเส้นทางเดินรถที่ใช้เวลาน้อยที่สุดได้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประมวลผลย่อย

การจัดการจราจรที่ดี คือการที่จำนวนรถบนถนนมีการกระจายตัวกันมาก และการเดินทางของรถแต่ละคัน ให้อยู่บนถนนใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด ดังนั้น โครงการจึงได้แบ่งเป้น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนประมวลผลหลัก ใช้ Soft Computing ในการหา Solution ที่ดีที่สุดในการทำให้ระบบการจราจรมีการกระจายตัว และอยู่บนท้องถนนน้อยที่สุด โดยใช้ Rule-based ในการประมวลผลแต่ละสี่แยก , Genetic Algorithm เพื่อคำนวณค่า weight ให้กับ Rule-based โดยมองเป็นภาพรวม , Neural Network ในการเรียนรู้ลักษณะของการกระจายตัวของรถในแต่ละเวลา และ Statistics ในการทำสถิติของรถที่เข้า-ออก แต่ละถนนในเวลาหนึ่งๆ 2. ส่วยประมวลผลย่อย ใช้ Dijkstra Algorithm ในการหา Shortest Path โดยให้ PDA หรือ Cell Phone รับข้อมูลผ่านจาก JAVA – Servlet

เนื่องจากปัจจุบันถึงแม้จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่โดยสถิติการจดทะเบียนรถต่อเดือนมีอยู่ประมาณ 30000 คันต่อเดือนซึ่งถือว่าสูงมาก ทำให้การขยายตัวของถนนเพื่อรับรองการขยายตัวของจำนวนรถที่ใช้ในถนนนั้นไม่เพียงพอ จึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัดขึ้นมา รวมทั้งการจัดการจราจรในท้องถนนยังไม่เป็นระบบที่ดีเท่าที่ซึ่งจะเห็นได้ว่า บางครั้งในสี่แยก ทั้งๆ ที่เส้นทางที่เราเดินรถอยู่นั้นมีรถมาก แต่ตำรวจก็ยังปล่อยไฟเขียวในเส้นทางอื่น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากตำรวจนั้นไม่สามารนถมองภาพรวมของจำนวนรถในถนนได้ทั้งหมด วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้คือ การจัดระเบียบจราจรควรทำเป็นระบบทั้งหมดคือ ในแต่ละถนนควรมี input ใกล้เคียงกับจำนวน output ซึ่งจะทำให้การระบายตัวของรถนั้นดีขึ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะมองเป็น system เดียวกันทั้งหมดซึ่งจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเนื่องจากเป็นระบบที่สัมพันธ์กันทั้งหมด รวมทั้งการขยายตัวอย่างมากของ มือถือและ PDA ทำให้ผู้จัดทำเล็งเห็นว่า น่าจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยการจัดจราจรได้คือ อุปกรณ์เหล่านี้จะรับข้อมูลจาก server ซึ่งประมวลผลและคาดการณ์จำนวนรถในแต่ละสาย เมื่อคนที่ขับรถที่อยู่ในท้องถนนที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้จะแจ้งสถานที่ที่เค้าอยู่ และสถานที่ที่จะไป อุปกรณ์เหล่านี้จะประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับมาจาก server เพื่อหาข้อมูลที่ดีที่สุดในการเดินรถ ซึ่งเมื่อหน่วยเล็กๆ คือรถ สามารถเดินทางได้รวดเร็วคือ อยู่ในท้องถนนน้อยที่สุดและในเส้นทางที่มีการเดินรถน้อย จะทำให้ในองค์รวม การจราจรจะดีขึ้นตามไปด้วย

หมายเหตุ : -

Development 
ผู้พัฒนา นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายธนัญชัย ตรีภาค
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)