แกะรอยแผนที่ (Map Tracking)์

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 4,205
Company: (บริษัท, ชื่อ) 1.นางสาวชลารัตน์ โพธิ์ดารา,2.นางสาวผุสดี วรรธนะศักดิ์
Date added: (วันที่ลง) 25/07/2003
File size: (ขนาดไฟล์) 5.85 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม แกะรอยแผนที่ (Map Tracking)์ เป็นการแกะรอยเส้นบอกระดับความสูงของภาพแผนที่ บอกได้ว่าเส้นบอกระดับความสูงนั้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใดในแผนที่ เป็นการนำแสดงภาพแผนที่สามมิติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นลักษณะของแผนที่แบบเสมือนจริงได้


รายละเอียดของโปรแกรม

โครงงานโปรแกรมแกะรอยแผนที่(Map Tracking) เป็นการพัฒนาซอฟ์ตแวร์เพื่อนำมาใช้ในงานด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งโปรแกรมจะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆบนแผนที่ โดยโปรแกรมจะใช้งานกับภาพแผนที่ที่แสดงเส้นบอกระดับความสูง(Contour Line) โดยการทำงานหลักของโปรแกรมคือ จะทำการแกะรอยเส้นบอกระดับความสูง เพื่อบอกว่าเส้นบอกระดับความสูงครอบคลุมพื้นที่ส่วนใดในแผนที่ และสามารถเลือกดูแผนที่แบบสามมิติได้

ใช้ภาพที่เป็น BMP file โดยก่อนการแกะรอยต้องมีการปรับปรุงภาพเพื่อให้ง่ายต่อการแกะรอย โดยใช้ Morphological Operation ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของ Image Processing จากนั้นทำการแกะรอยเส้นแบบ pixel-by-pixel โดยกำหนดว่า pixel ใดจะอยู่ในเส้นบอกระดับความสูงเดียวกันเมื่อ pixel นั้นมีสีเดียวกัน และอยู่ติดกัน โดยใช้ IPL98 (Image Proceesing Library) ในการแสดงและการจัดการเกี่ยวกับภาพ 2 มิตินั้นในที่นี้ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ Picture (Implementations) Version 1.00 ซึ่งเป็น Class ที่พัฒนาจาก IPicture ที่เป็น Interface ที่ใช้จัดการเกี่ยวกับภาพต่างๆ ซึ่งอยู่ใน Component Object Model(COM) จาก MSDN Library และใช้ OpenGL ซึ่งเป็น Low-level Graphics Library ที่จะช่วยจัดการเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ และการแปลงภาพจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ

เป็นการแกะรอยเส้นบอกระดับความสูงของภาพแผนที่ บอกได้ว่าเส้นบอกระดับความสูงนั้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใดในแผนที่ เป็นการนำแสดงภาพแผนที่สามมิติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นลักษณะของแผนที่แบบเสมือนจริงได้ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากแผนที่ได้ เช่น การหาระยะทางในแผนที่ และนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับการทำงานที่เกี่ยวกับแผนที่อื่นๆได้ เช่น การทำงานทางด้าน Remote Sensing,GIS

หมายเหตุ : -

Development 
ผู้พัฒนา 1. นางสาวชลารัตน์ โพธิ์ดารา,2. นางสาวผุสดี วรรธนะศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นวภัค เอื้ออนันต์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)