นำทาง-ค้นหาเส้นทางด้วยดาวเทียม

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 13,727
Company: (บริษัท, ชื่อ) นายรณชัย สันติเมทนีดล,นายอัษฎางค์ แตงไทย,นายณัชพงศ์ ยี่สุ่น
Date added: (วันที่ลง) 24/07/2003
File size: (ขนาดไฟล์) 48.19 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม ระบบนำทางและค้นหาเส้นทางด้วยดาวเทียม ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสามารถบอกพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งานเทียบกับแผนที่จริง ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกปลายทางและให้ระบบทำการค้นหาเส้นทางที่จะไปยังปลายทางทุกเส้นทาง เส้นทางที่สั้นที่สุด เส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด หรือ เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ผู้ใช้สามารถเลือกต้นทางเองได้

Click
for
viewing large
image


รายละเอียดของโปรแกรม

ระบบสามารถบอกพิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งานเทียบกับแผนที่จริง ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกปลายทางและให้ระบบทำการค้นหาเส้นทางที่จะไปยังปลายทางทุกเส้นทาง เส้นทางที่สั้นที่สุด เส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด หรือ เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด ผู้ใช้สามารถเลือกต้นทางเองได้ กรณีที่ไม่ใช้งานตัวรับ GPS ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางในการเดินทางจากจุดใดจุดหนึ่งในแผนที่ไปยังปลายทางใดๆได้ ระบบสามารถประมาณเวลาการเดินทางของแต่ละเส้นทางได้

ในปัจจุบันในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ในเรื่องของการคมนาคม การสัญจรของผู้ขับขี่รถยนต์ไปยังที่ต่างๆ บางครั้ง ผู้ขับขี่ไม่ทราบเส้นทางที่ต้องการไปอาจทำให้หลงทาง และเสียเวลาในการเดินทาง โครงงานนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีการนำร่องด้วยดาวเทียม GPS ซึ่งถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการ บอกพิกัดตำแหน่งรับมาแสดงผลในแผนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ระบบสามารถที่จะทำการค้นหาเส้นทางที่จะไปยังปลายทาง เส้นทางที่สั้นที่สุด และใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : -

Development 
ผู้พัฒนา นายรณชัย สันติเมทนีดล,นายอัษฎางค์ แตงไทย,นายณัชพงศ์ ยี่สุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)