ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชากลศาสตร์

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 11,704
Company: (บริษัท, ชื่อ) นายวศิน ภิรมย์
Date added: (วันที่ลง) 24/07/2003
File size: (ขนาดไฟล์) 6.91 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม ส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชากลศาสตร์วิศวกรรม เน้นทางด้านวิชากลศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดโดยจะเน้นรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน 

Click
for
viewing large
image


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจและจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ในวิชานั้นๆ โดยผู้สอนอาจใช้ในการบรรยายในห้องเรียนผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน หรือเป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาแผนใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนที่อยู่ไกลสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้รับความสะดวกและประหยัด และยังส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้โปรแกรม SELP-2001 (Statics for Engineering Leaning Program -2001) นี้จะเน้นทางด้านวิชากลศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดโดยจะเน้นรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้และสามารถเข้าใจในวิชากลศาสตร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โปรแกรมยังมีเกมท้าสมองทดสอบพื้นฐานความรู้ทางด้านทฤษฎีสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิชากลศาสตร์วิศวกรรมให้มีความเข้าใจและสนุกไปกับการใช้โปรแกรมนี้

หมายเหตุ : -

Development 
ผู้พัฒนา นายวศิน ภิรมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นฤมล วัฒนพงศกร
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)