แบบจำลองแผ่นดินไหว Earthquake

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 2,667
Company: (บริษัท, ชื่อ) Steelhandbook
Date added: (วันที่ลง) 23/07/2003
File size: (ขนาดไฟล์) 1.32 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม Interactive earthquake simulator  Shaken not stirred! Mix your own earthquake and shake a 2 storey building to destruction. Great for both evil and investigative minds!

 


รายละเอียดของโปรแกรม

Shaken not stirred! Mix your own earthquake and shake a 2 storey building to destruction. Great for both evil and investigative minds!

หมายเหตุ : -

Download made available by: www.steelhandbook.com Email : [email protected] author: Ye Zhou


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)