ปรับระดับพื้นที่ (ACES 1.07)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 4,088
Company: (บริษัท, ชื่อ) วิทยาลัยการชลประทาน
Date added: (วันที่ลง) 29/12/2002
File size: (ขนาดไฟล์) 1.10 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง) http://www.ezyprice.com/tumcivil.com/dl/chol/Aces107.zip

โปรแกรม ACES 1.07    โปรแกรมปรับระดับพื้นที่ (ACES 1.07) ของกรมชลประทาน


รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรมปรับระดับพื้นที่ (ACES 1.07) ของกรมชลประทาน

หมายเหตุ : ผู้ใดสนใจโปรแกรมด้านชลประทานในรูปแบบของ CD สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยการชลประทาน

สนใจติดต่อ E-mail : [email protected]   หรือ [email protected]

สถาบันพัฒนาการชลประทาน   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๑๑๑๒๐   โทร.  ๐-๒๕๘๓-๘๓๑๒ ,  ๐-๒๕๘๔-๐๓๗๘-๙


ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)