บ้านประหยัดพลังงาน

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP
Downloads: (จำนวนครั้ง) 17,383
Company: (บริษัท, ชื่อ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Date added: (วันที่ลง) 17/11/2002
File size: (ขนาดไฟล์) 25.48 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม เรียนรู้บ้านประหยัดพลังงาน    โปรแกรมเพื่อการศึกษาบ้านประหยัดพลังงาน ในรูปแบบมัลติมิเดีย ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.


รายละเอียดของโปรแกรม 

โปรแกรมเพื่อการศึกษาบ้านประหยัดพลังงาน ในรูปแบบมัลติมิเดีย ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.

โปรแกรมที่น่าสนใจ
พัฒนาโดย
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อโปรแกรมต่างๆ ให้ไปที่ Forum นะครับ : We hope you will get useful things from here, and please come back again. If you are not Thai,and want to post or ask for someone to help, please go to "International Board"

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)