SUTStructor Portable 3.50 (วิเคราะห์โครงสร้าง 2 มิติ)

OS: (ระบบปฏิบัติการ) Windows 95, 98, 2000, NT, XP, 7, 8, 10
Downloads: (จำนวนครั้ง) 129,066
Company: (บริษัท, ชื่อ) อลงกรณ์ ละม่อม Suranaree University
Date added: (วันที่ลง) 27/10/2002
File size: (ขนาดไฟล์) 13.01 MB
Quality: (คุณภาพ)
License: (ชนิดไฟล์) Free
User Rating: (คะแนนจากผู้ใช้)
Mirror: (ลิงค์สำรอง)

โปรแกรม SUTStructor เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งโครงสร้างแบบ โครงข้อหมุน (Truss) และ โครงข้อแข็ง (Frame) โปรแกรมสามารถสั่งให้แสดงค่า แรงปฏิกิริยา (Reactions) แผนภาพแรงดัด (Moment Diagram) แผนภาพแรงเฉือน (Shear Diagram) แผนภาพแรงตามแนวแกน (Axial Diagram) ได้ง่ายดายเพียงกดที่ปุ่มเพียงครั้งเดียว และสามารถสั่งให้โปรแกรม แสดงแผนภาพ (Diagrams) ทั้งหมดได้พร้อมกัน รายงานผลลัพธ์เป็นตาราง และเลือกให้แสดงค่าสูงสุดเรียงตามลำดับได้ แสดงค่าต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการวิเคราะห์ได้ รวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการป้อนข้อมูลโครงสร้างที่ออกแบบมาให้ใช้ง่าย 

SUTSTructor 3.50 
- อัพโหลดแบบตัว Pottable ไม่ต้องติดตั้ง + คู่มือการใช้งาน


SUTSTructor 3.50 
- แก้ข้อผิดพลาดการคำนวณน้ำหนักตัวเองจากการเลือกหน้าตัด (seft weight) 
- แสดงรูปน้ำหนักบรรทุกจากน้ำหนักตัวเองได้ 

- การคัดลอกองค์อาการ 
- สามารถบังคับให้ทิศทางจุดเริ่มกับจุดปลายขององค์อาคารได้ 
- สามารถพิมพ์หน้าจอได้ 

 

 

 

 

 


SUTSTructor 3.25

รายละเอียดของโปรแกรม
โปรแกรม SUTStructor เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2 มิติ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง โครงสร้าง แบบ โครงข้อหมุน (Truss) และ โครง (Frame) โปรแกรมสามารถสั่งให้แสดงค่า แรงปฏิกิริยา (Reaction) แผนภาพแรงดัด (Moment Diagram) แผนภาพแรงเฉือน (Shear Diagram) แผนภาพแรงตามแนวแกน (Axial Diagram) ได้ง่ายดายเพียงกดที่ปุ่มเพียงครั้งเดียว และสามารถสั่งให้โปรแกรม แสดงแผนภาพ (Diagrams) ทั้งหมดได้พร้อมกัน รายงานผลลัพธ์เป็นตาราง และเลือกให้แสดงค่าสูงสุดเรียงตามลำดับได้ แสดงค่าต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการวิเคราะห์ได้รวมทั้งมีเครื่องมือต่างๆ

SUTSTructor 3.15 - แก้ปัญหาเรื่องการคำนวณน้ำหนักบรรทุกตัวมันเอง (seft weight) - สามารถเลือกเปิดปิดการแสดงภาพของน้ำหนักบรรทุกตัวมันเอง
SUTSTructor 3.20 เรียนอาจารย์ ทนงศักดิ์ เนื่องจากผมได้พบข้อผิดพลาดในตัวโปรแกรม SUTStructor ซึ่งจะเกิดเวลาทำการคัดลอกองค์อาคาร เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดในข้อต่อปรากฏว่าข้อมูลในตัวข้อต่อไม่ได้ถูกคัดลอกมาด้วย ดังนั้นผมจึงได้แก้ไข และส่งมาให้อาจารย์เพื่อแจกจ่ายแทนตัวเก่า
SUTSTructor 3.25 เรียนอาจารย์ทนงศักดิ์ ตามที่อาจารย์ให้ปรับปรุงเรื่องการเลือกทิศทางขององค์อาคารเองในขณะป้อนข้อมูล ขณะนี้ได้แก้ไขแล้วครับ โดยแก้ไขเป็น รุ่น 3.25 และสามารถปิดระบบอัตโนมัติที่จะทำการเปลี่ยนทิศทางขององค์อาคารให้อยู่ใน Quadrant 1 ได้โดยเข้าไปที่ Option และเลือกไปที่แถบ Input และ ยกเลิกการเช็คที่หัวข้อ Convert Member To Quadrant One 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนา ผู้พัฒนา: นายอลงกรณ์  นักศึกษาปริญญาโท
ที่ปรึกษา ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน

ที่ปรึกษา: ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน -- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้พัฒนา: นายอลงกรณ์ ละม่อม -- ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

วิเคราะห์โครงข้อหมุนด้วย SUTStructor โดยคุณอลงกรณ์

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)