adjustable spanner กุญแจเลื่อน
ring-spanner กุญแจวงแหวนสำหรับไขหรือขันหัวน๊อต
spanner กุญแจเลื่อน, กุญแจปากตาย (เครื่องมือที่ใช้ในการไขหรือขันเกลียว)
box spanner กุญแจบ๊อกซ์ (เครื่องมือไขน้อตหัวหกเหลี่ยม มีด้ามต่อ)
locknut spanner กุญแจขันหรือไขน๊อต
open-ended spanner กุญแจปากตาย ชนิดมีปากไขทั้วสองปลาย ใช้สำหรับไขหรือขันสลักเกลียว
ring spanner กุญแจปากตายขันน้อตรูปวงแหวน
set spanner กุญแจปากตายเป็นชุด
socket spanner กุญแจบ๊อกซ์, กุญแจมีหัวไขเป็นรูปกระบอกใช้ไขหรือขันน้อตดุมล้อ
socket spanner handle มือหมุนหรือคันหมุนสำหรับต่อกับหัวกุญแจบ๊อกซ์
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z