cassette กล่องกันแสง [การพิมพ์]: ตลับ [วิชาถ่ายภาพ, คอมพิวเตอร์]
Offset ระยะฉาก [สำรวจ]; ระยะตั้งฉากกับแนวกลาง [โยธา]; ระยะตั้งฉากกับเส้นระดับ [ช่างก่อสร้าง]; ปรับแยกขนาน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; เครื่องเบี่ยง [ป่าไม้]; ออฟเซต [การพิมพ์, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์]; ผิดศูนย์ [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ความเฉ [การนำร่อง]
set เหล็กเทียบรูดาย [อุตสาหกรรมเหล็ก]; การคงรูป [อุตสาหกรรมพลาสติก]; ช่วงคัดฟันเลื่อย, ช่วงอยู่ตัว, การอยู่ตัว, คัดฟันเลื่อย, แข็งตัวได้ที่ [ป่าไม้]; การก่อตัว(ปูน, คอนกรีต), ปริมาณการทรุดตัว, ปริมาณการยืดตัว, ทิศทางน้ำไหล [โยธา]; ชุด [ไฟฟ้าสื่อสาร]; เซต, ชุด [คอมพิวเตอร์]
setting ค่าปรับตั้ง [ไฟฟ้ากำลัง]; การคงรูป [อุตสาหกรรมพลาสติก]; การตั้ง, การปรับ, ที่ตั้ง [วิชาถ่ายภาพ]; ปาง, บริเวณชักลาก, การเตรียมเจาะ(ยางสน) [ป่าไม้]
settling การจมตัว, การตกจม [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การนอนก้น [สีและวาร์นิช]
setup เซตอัป [ไฟฟ้าสื่อสาร]; การจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์]; การจัดตั้ง [อุตสาหการ]
upset โลหะยู่ [การเชื่อม]; คัดชุนบีบ, เปอร์เซ็นต์การดัดโค้ง [ป่าไม้]
upsetting การกดยู่ [การเชื่อม]; การยู่ [อุตสาหกรรมเหล็ก]
differential settlement การทรุดตัวไม่เท่ากัน
false set การก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z