fixed-pulley รอกเดี่ยวอยู่กับที่
fixed contact ทองขาวในจานจ่ายไฟตัวที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว
fixed pulley ลูกรอกเดี่ยวชนิดตายตัวเคลื่อนที่ไม่ได้, รอกอยู่กับที่
fixed resistance ความฝืดหรือความต้านทานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
fixing screw สลักเกลียวช่วยไล่ลมของลูกปั๊มเบรค
blanc fixe (สี) คือ แบเรียมซัลเฟทใช้อยู่ในโรงงานผลิตสี โดยใช้ barytes บดเป็นผงละเอียด แล้วจึงนำไปเตรียมสีตามต้องการ
combination fixure (ไฟฟ้า) ท่อที่ใช้เป็นท่อทางผ่านของแก๊สและสายไฟรวมกันในท่อเดียวเดียวปัจจุบันนิยมใช้กันมาก
fixture splice (ไฟฟ้า) การต่อสายชนิดควั่นแน่นโดยใช้ปลายสายไฟดส้นควั่น พันเส้นใหญ่หลาย ๆ รอบ และปลายเส้นใหญ่จะงอทับแนวที่พันไว้
model, fixed-bed แบบจำลองทางชลศาสตร์ซึ่งพื้นท้องน้ำทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดเซาะของน้ำ
Fixed Rate Item หัวข้อที่มีอัตราตายตัว
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z