heat exchanger ตัวเปลี่ยนความร้อนในระบบเครื่องทำความเย็น, เครื่องถ่ายความร้อนในเครื่องยนต์
liquid-suction heat exchanger ตัวเปลี่ยนความร้อนของไอดูดน้ำยาในเครื่องทำความเย็น หรือปรับอากาศ
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z