clamped support ฐานยึดแน่น
bar clamp ประแจจับยึดวัตถุ สำหรับงานเครื่องไม้ขนาดใหญ่
c clamp ปากกาจับหนีบวัตถุ รูปตัว c
screw clamp คีมจับวัตถุ ทำด้วยไม้
clamp ปากกาสำหรับหนีบหรือจัดวัตถุ, แม่แรงอัด, วัดได้ด้วยปากกา C-clamp (ปากกาอัดรูปตัว C ประกับรูปตัว C ) iron T-bar clamp (แม่แรงอัดพื้นไม้) steel sash clamp (แม่แรงอัดพื้นไม้)
belt clamp เหล็กประกับต่อสายพาน (มีลักษณะเหมือนฟันปากแหลม ใช้เย็บปลายสองข้างสายพานที่ต่อเข้ากันเป็นวงกลม)
brake clamp handing คันห้ามล้อมือ ซึ่งมีก้านสำหรับบีบผ่อนแรงในขณะใช้
btake lining clamp เครื่องมือใช้สำหรับอัดผ้าเบรค
clamp screw สลักเกลียวยึดแขนคอนแทคท์ในจานจ่ายไฟ, เกลียวเลื่อนอัดและขยายของปากกาหรือแม่แรง
distributor clamp bolt สลักยึดตัวจานจ่ายไฟกับฐานที่ตั้ง
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z