yoke end ปลายก้านดึงขาเบรคซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัว Y มีร่องสำหรับใส่สลักต่อเข้าด้วยกันกับก้าน
yoke method วิธีการวัดกระแสของแม่เหล็กที่ซึมซาบเข้าไปได้ เช่น วัดแท่งโลหะหรือเหล็กเหนียวที่สร้างวงจรแม่เหล็กขึ้นด้วยชิ้นส่วนของเหล็กอ่อนเหนียวประกอบเป็นรูปตัว Y
yoke riveter เครื่องตอกหรือย้ำหมุดโลหะชนิดใช้ลมอัด ซึ่งต่อด้วยเหล็กขวางเป็นรูปตัว Y ทำเป็นขอยันทั้งสองเพื่อให้เส้นศูนย์กลางทำจังหวะพร้อมกันทั้งสองข้าง
yoke pin สลักต่อปลายก้านดึงขาเบรครูปตัว Y
yttria yttrium ผสมกับอ๊อกซิเจน ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า
yard meaxure ไม้หลา, ไม้วัดหลา
yield-point จุดล้าของโลหะ คือจุดที่โลหะเริ่มยืดตัว
ytrium (เคมี) ชื่อโลหะธาตุแท้ชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งที่หาได้ยาก
yield of drainage basin ปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลจากพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนด
young river แม่น้ำที่เกิดขึ้นใหม่ ร่องน้ำมักมีหน้าตัดเป็นรูปตัว V ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่กับความแข็งของหินที่รองรับ มักมีน้ำตกเป็นตอน ๆ
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z