Azimuth เส้นแกนดิ่ง [ช่างก่อสร้าง] ; มุมทิศ [เรดาร์] ; แอซิมัท [ไฟฟ้ากำลัง, โทรทัศน์] ; แอซิมัธ [สำรวจ]
Background พื้นหลัง [อิเล็กทรอนิกส์] ; ภาวะส่วนหลัง [คอมพิวเตอร์]
Bluing การอบขึ้นสี [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การขึ้นสี [การชุบเคลือบโลหะ] ; การเติมสีน้ำเงิน [สี-วาร์นิช]
bounce การรบกวนภาพช่วงสั้น [ไฟฟ้าสื่อสาร]: การเด้ง [คอมพิวเตอร์]
buckle แถบขึงใบเลื่อย, การบิดงอ [ป่าไม้]: รอยกาบทราย [อุตสาหกรรมเหล็ก]: รอยไม่เรียบ [การพิมพ์]
buffer ตัวคุมพีเอช, บัฟเฟอร์ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ตัวกัน [การชุบเคลือบโลหะ]: เบาะรับไม้ [ป่าไม้]: ที่พัก(ข้อมูล). กันชน, บัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์]
Burn in เพิ่มแสงเฉพาะแห่ง [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ]: ทำให้เช้าที่ [อิเล็กทรอนิกส์]
burst เบิรสต์ [อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร]: แยกแผ่น, ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์]
bushing บุชชิง, ข้อต่อลด [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: บุชชิง [ไฟฟ้ากำลัง]
buttress ผนังยัน [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: พูพอน [ป่าไม้]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z