Background พื้นหลัง [อิเล็กทรอนิกส์] ; ภาวะส่วนหลัง [คอมพิวเตอร์]
Backlash แบ็กแลช [ระบบควบคุม] ; ระยะคลอน [ยานยนต์] ; ดีดกลับ [ป่าไม้]
Bank รวมหมอนริมฝั่ง, รวมหมอนสำรอง [ป่าไม้] ; เก้าอี้นั่งยาว [ช่างก่อสร้าง] ; ฝั่งน้ำ [สำรวจ ] ; แบงก์ [ไฟฟ้ากำลัง]
Blank เหล็กโกลน [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; หน้าว่าง [การพิมพ์] ; ชิ้นไม้สำเร็จ [ป่าไม้]
Block แม่พิมพ์เนื้อนูน, บล็อก [การพิมพ์] ; เขียง, ซุงท่อนสั้น, รอก [ป่าไม้] ; บล็อก, กลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
Blocking ไม้แท่ง [ช่างก่อสร้าง] ; ที่ขึ้นรูป [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การเกาะติด [อุตสาหกรรมพลาสติก] ; การปิดกั้นกระแส [อิเล็กทรอนิกส์] ; การติดขัด [โทรศัพท์] ; การจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์]
bracket เท้าแขน, แป้นหูช้าง [โยธา, ช่างก่อสร้าง]: เอ็น [อุตสาหกรรมเหล็ก]: วงเล็บ [การพิมพ์]: แบร็กเกต ไฟฟ้ากำลัง
buckle แถบขึงใบเลื่อย, การบิดงอ [ป่าไม้]: รอยกาบทราย [อุตสาหกรรมเหล็ก]: รอยไม่เรียบ [การพิมพ์]
clock วงจรนาฬิกา [อิเล็กทรอนิกส์]: นาฬิกา [ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์]
disc, disk จาน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: จาน, จานบันทึก [คอมพิวเตอร์, การพิมพ์]: จาน, แผ่น [ยานยนต์]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z