fix การหมายตำแหน่ง [สำรวจ]: การซ่อม [ไฟฟ้าสื่อสาร]: ตำแหน่งไม่มีจุดอ้างอิง [การนำร่อง]: คงภาพ [วิชาถ่ายภาพ]
fixture อุปกรณ์ติด [โยธา]: ชิ้นส่วนผลิตภัณท์ไม้สำเร็จรูป [ป่าไม้]: อุปกรณ์จับยึด [ศัพท์ยานยนต์]
flag หินปูพื้น, กระเบื้องหน้าวัว [ช่างก่อสร้าง]: ตัวบ่งชี้ [คอมพิวเตอร์]
flange ปีก [โยธา]: หน้าแปลน [อุตสาหกรรมเหล็ก]
flash ฉับพลัน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: วาบไฟ [ศัพท์พลังงาน,ยานยนต์]: เหล็กแลบ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: แลบ, ครีบ [พลาสติก]: ไฟแวบ, แฟลช [วิชาถ่ายภาพ]: ผิวชุบวาบ [การชุบเคลือบโลหะ]
flashing แผ่นสังกะสี [ช่างก่อสร้าง]; การเป็นเงาวาบ [สีและวาร์นิช]
flat แฟลต, แบน [โยธา]: ต้นแบบอัดแม่พิมพ์ [การพิมพ์]: เหล็กเส้นแบน [อุตสาหกรรมเหล็ก]: แบน, ราบ, เปรียบต่างต่ำ [วิชาถ่ายภาพ]
float เกรียง [โยธา]: ทุ่นลอย, ลูกลอย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]: ลูกลอย [ยานยนต์]: แพซุง โฟลต [ป่าไม้]
floor พี้น [โยธา]: ท่อควัน, ช่องอากาศ, ปล่องควัน [ช่างก่อสร้าง]
flute ลอน [การพิมพ์]: ราวบันได [ช่างก่อสร้าง]: หลืบ [ป่าไม้]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z