independent suspension เครื่องแหนบรถซึ่งทำงานเป็นอิสระ ไม่ต้องอาศัยแรงจากเครื่องยนต์ ได้แก่ แหนบและโช๊คอับ
lower suspension arm แขนยึดแหนบหรือโช๊คอั๊บด้านล่าง
radius rod เครื่องควบคุมการคืนตัวกลับของสปริงแหนบรถ แบบโช๊คอั๊บที่มีขาส่งกำลังเป็นวงรอบ
rear shock absorber โช๊คอั๊บล้อหลัง
rear shock aborber link ข้อต่อยึดโช๊คอั๊บหลัง
rubber bush joint ข้อต่อเป็นปลอกยาง, ข้อต่อแขนโช๊คอั๊บ
shock absorber เครื่องรองรับน้ำหนัก และกันสะเทือนของตัวรถ เรียกทั่วๆ ไปว่าโช๊คอั๊บ
shock avsorber bracket ฐานยึดโช๊คอั๊บ
single-action shock absorber โช๊คอั๊บรถยนต์แบบที่ใช้แรงขัดขวางต่อการอัดตัวของแหนบแต่ด้านเดียว
suspension system ระบบกลไกแขวนลอยซึ่งได้แก่จำพวกแหนบรถ หรือโช๊คอั๊บและเหล็กกันโคลงเป็นต้น
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z