actuating arm แขนโช๊คอั้บเครื่องรองรับกันสะเทือน
choke controller ที่อัดอากาศหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ในห้องผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงคาบูเรเตอร์ (เรียกทั่วๆ ไปว่า โช๊คน้ำมันมีหน้าที่ปิดเปิดลิ้นรับน้ำมัน และอากาศอยู่ในคาบิว)
choke jet ท่อนมหนูฉีดน้ำมันของโช๊คน้ำมันในคาบิว
choke piston ลูกสูบโช๊คน้ำมันของคาบิว
choke tube ท่ออากาศหรือท่อน้ำมันของโช๊คในคาบิว
damper เครื่องช่วยทุ่นแรงของแหนบในการรองน้ำหนักความสะเทือนของตัวรถ (เช่นโช๊คอั้บ), เครื่องช่วยกันสะเทือน หรือกระตุกของเพลารถ, เครื่องป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้ากระตุก
double-acting shock absorber โช็คอั้บแบบที่ใช้แรงขัดขวางต่อการที่แหนบรถอัดตัวและขยายตัวได้ทั้งสองทาง
hand priming lever คันเร่งโช๊คน้ำมันเชื้อเพลิง ในคาบูเรเตอร์ด้วยมือ
hyfraulic damper เครื่องช่วยทุ่นแรงรับน้ำหนักของแหนบ หรือสปริงคานรถแบบโช๊คอั๊บกระบอก
hydralic shock absorber โช๊คอั๊บรูปกระบอกหรือเครื่องช่วยทุ่นแรงรับน้ำหนักสะเทือนของรถระบบไฮดรอลิค
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z