cold molding componds (พล๊าสติค) ส่วนประกอบที่จะนำมาเทพิมพ์เย็น, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ให้สารประกอบเกาะตัวและอื่น ๆ อัดลงในแม่พิมพ์ แล้วจึงนำเข้าอบความร้อนให้แข็งตัว
scratch coat (ก่ออิฐ) การฉาบปูนอย่างหยาบ ๆ ก่อนจะฉาบทับลงไปอีกสองครั้ง การฉาบครั้งแรกจะป้าย ๆ ลงไป เป็นทาง ๆ เพื่อเป็นร่องขรุขระให้การฉาบครั้งต่อไปแซกลงเกาะตัวแน่นขึ้น
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z