Agitator เครื่องกวน [ช่างก่อสร้าง] ; เครื่องปั่นกวน [สิ่งแวดล้อมน้ำ]
Aisle ช่องเดิน [โยธา] ; ช่องเดิน, ทางเดิน [ช่างก่อสร้าง]
Azimuth เส้นแกนดิ่ง [ช่างก่อสร้าง] ; มุมทิศ [เรดาร์] ; แอซิมัท [ไฟฟ้ากำลัง, โทรทัศน์] ; แอซิมัธ [สำรวจ]
Ballast กวดปนทราย [โยธา] ; กรวด, หินย่อย [ช่างก่อสร้าง] ; บัลลาสต์ [ไฟฟ้ากำลัง
Band ลวดลายสลับรอบอาคาร [ช่างก่อสร้าง] ; แถบ [วิชาถ่ายภาพ, การพิมพ์] ; แถบ [ความถี่], วงแถบ [คอมพิวเตอร์
Bank รวมหมอนริมฝั่ง, รวมหมอนสำรอง [ป่าไม้] ; เก้าอี้นั่งยาว [ช่างก่อสร้าง] ; ฝั่งน้ำ [สำรวจ ] ; แบงก์ [ไฟฟ้ากำลัง]
Bar เหล็กเส้น [โยธา] ; ไม้ขวาง, เหล็กขวาง, กลอนประตู [ช่างก่อสร้าง] ; สันดอน [สำรวจ] ; ท่อน, แท่ง, เส้น [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; คาน, บาร์ [ป่าไม้]
Bas-relief ภาพนูนต่ำ [การพิมพ์, วิชาถ่ายภาพ] ; ลวดลายนูน [ช่างก่อสร้าง]
Bleaching การฟอกให้สีตก [ช่างก่อสร้าง] ; การฟอกสี [สี-วาร์นิช] ; การลดการดูดกลืน [ไฟฟ้าสื่อสาร]
Bleeding การเยิ้ม [โยธา] ; การย้อมสีเนื้อไม้ [ช่างก่อสร้าง] ; การแตกซึม [อุตสาหกรรมเหล็ก] ; การคายสี [สี-วาร์นิช] ; การซึมออก [ป่าไม้]
Browse Dictionary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z