เสาเข็มเจาะ ถ้าไม่ได้เทคอนกรีต อย่าปล่อยหลุมเปล่าอยู่นานเพราะอะไร อ่าน 2,095

เสาเข็มเจาะ เมื่อเจาะดินออกจนได้ขนาดแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป ควรเทคอนกรีตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะผิวดินในรูเสาเข็มที่สัมผัสกับอากาศโดยตรงจะถูกความชื้น ทำให้เสียแรงเฉือนที่ผิวดินได้ และดินในรูเสาเข็มอาจจะพังได้ กรณีนี้คือไม่ควรเจาะรูเสาเข็มแล้วปล่อยทิ้งข้ามคืน หากเจาะแล้วรู้ว่าเทคอนกรีตไม่ทันควรทิ้งดินลงกลับไปในหลุมจนถึงระดับที่มีปลอกเหล็ก (CASING) รุ่งขึ้นค่อยเจาะขึ้นมาใหม่

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)